Σήμερα: 07/08/2022
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 00:00

Σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας - Εφαρμογή Π.Δ 141/2014 (ΦΕΚ Α 232/20-10-2014)

Γράφτηκε από τον

_κομποι.jpg

Σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Πτυχίο Ναυκλήρου – Άδεια Ναύτη). Στις μεταβατικές διατάξεις του Π.Δ 141/2014 (άρθρο 37) αναφέρει πως ως προϋποθέσεις για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας του προσωπικού καταστρώματος θα ισχύουν αυτές που ίσχυαν πριν την δημοσίευση του Π.Δ 141/2014 (ΦΕΚ 232Α/2014) αρκεί ο ναυτικός να έχει αρχίσει την θαλάσσια υπηρεσία του πριν την 1/7/2013 και να έχει αποκτήσει τα αποδεικτικά του μέχρι τις 31/12/2016 .

Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας (Πτυχίο Ναυκλήρου – Άδεια Ναύτη) που θα εκδίδονται και θα ισχύουν μετά την 1/1/2017 θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Π.Δ 141/2014 (ΦΕΚ Α 232/20-10-2014) όπου για την έκδοση των Πτυχίων Ναυκλήρου και Άδειας Ναύτη θα απαιτείται απολυτήριο Γυμνασίου.

Η μεταβατική διάταξη που θέτει ως όρο την προϋπηρεσία πριν την 1/7/2013 δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε μεγάλο αριθμό μελών μας που δεν έχουν την προϋπηρεσία πριν την 1/7/2013 και θέλουν να αποκτήσουν τις σχετικές άδειες και πτυχία έως την 1/1/2017 όπου θα ισχύσουν οι νέες προϋποθέσεις του Π.Δ 141/2014.

Ζητάμε την τροποποίηση της μεταβατικής διάταξης ώστε να αφαιρεθεί καθ΄ όλην την μεταβατική περίοδο η προϋπόθεση της προϋπηρεσίας πριν την 1/7/2013, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τα μέλη μας που έχουν προϋπηρεσία μετά την αναφερόμενη ημερομηνία και δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου να αποκτήσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας.

Για την Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Νταλακογεώργος Αντώνης                                         Κροκίδης Νικόλαος

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή