Σήμερα: 14/05/2021
Τρίτη, 04 Μαΐου 2021 11:41

Διασπαστικό παρασωματείο Δυτικής Ελλάδας - Με την πλάτη στον τοίχο μετά τις εκλογές μαϊμού!

Γράφτηκε από τον

feri_mpot.jpg

Δεν πέρασε παρά ελάχιστο χρονικό διάστημα από την τελευταία καταγγελία (δείτε εδώ) την οποία είχε κάνει η ΠΕΝΕΝ και αφορούσε τις "εκλογικές διαδικασίες" του εργοδοτικού παρασωματείου δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων νήσων και τα όσα φέραμε στην δημοσιότητα επιβεβαιώνονται πανηγυρικά από την δικαστική προσφυγή που κατέθεσε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Ε.Κ.Π) με ομόφωνη απόφασή του ζητώντας την ακυρότητα των αρχαιρεσιών του!!

Στην συνέχεια θα παραθέσουμε μια σειρά συγκλονιστικά και αποκαλυπτικά στοιχεία που αναφέρονται στην προσφυγή του Ε.Κ. Πάτρας και τα οποία αποδείχνουν πέραν πάσης αμφιβολίας την σωρεία των παραβιάσεων της νομοθεσίας για τις εκλογές του, τόσο αυτής που αφορά τα Ναυτεργατικά Σωματεία (330/76), (εάν ήθελαν να είναι τέτοιο) αλλά και την αντίστοιχη για τα σωματεία του χερσαίου χώρου (1264/82) εάν εκεί κατατάσσουν το κατασκεύασμα που σκάρωσαν και έστησαν και με το οποίο επιδιώκουν την συνδικαλιστική νομιμοποίησή τους.

Όπως σημειώνεται στο δικόγραφο του Ε.Κ. Πάτρας το συγκεκριμένο παρασωματείο φέρεται να διενήργησε τις εκλογές του από τις 3 Οκτώβρη 2020 έως τις 31/1/2021.

Σε αυτές τις "εκλογές που έγιναν υπήρξε ευθεία παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου και ενάντια στα χρηστά ήθη με αποτέλεσμα αυτές να είναι απόλυτα άκυρες και όχι απλά ακυρώσιμες".

Η δικαστική αγωγή αποτελείται από 57 σελίδες από τις οποίες ξεχωρίζουμε παρακάτω τα κυριότερα σημεία που αναμφισβήτητα ενοχοποιούν τους διοικούντες του παρασωματείου και τους καθοδηγητές τους στις παράνομες ενέργειες που συντελέστηκαν σε όλη την εκλογική διαδικασία.

1) Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί Ναυτεργατικών σωματείων από αυτή προβλέπεται ρητά: "απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής σε ναυτεργατική οργάνωση και διατήρησης της ιδιότητας μέλους αυτής είναι η ύπαρξη ναυτικού φυλλαδίου και αυτό διότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει περαιτέρω την γνησιότητα και το αδιάβλητο της ψήφου και της ψηφοφορίας οι οποίες εξασφαλίζονται με την αναγραφή του αριθμού του Ναυτικού φυλλαδίου ή το ΜΕΘ του Ναυτεργάτη μέλους της Ναυτεργατικής οργάνωσης, καθώς οι αριθμοί αυτοί είναι μοναδικοί για κάθε Ναυτεργάτη γεγονός βαρύνουσας σημασίας αναγόμενο στην δημόσια τάξη στα πλαίσια των Ναυτεργατικών οργανώσεων στις οποίες λόγω της φύσεως του Ναυτικού επαγγέλματος επιτρέπεται η ψηφοφορία δια αλληλογραφίας".

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι οποιαδήποτε παράβαση της διάταξης αυτής δεν επιφέρει την απόλυτη ακυρότητα αλλά την ακυρωσία, και αντιβαίνει στην ίδια την υπόσταση των Ναυτεργατικών σωματείων που λόγω της ίδιας της φύσης του επαγγέλματος επιτρέπεται από το νομικό καθεστώς που τα διέπει η δια αλληλογραφίας ψηφοφορία σε αντίθεση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του ν. 1264/82.

Κατά συνέπεια με βάση τα περί εκλογών Ναυτεργατικών Σωματείων παραβιάστηκε κατάφορα στις εκλογές αυτές η ανωτέρω διάταξη.

2) Από την άλλη επίσης σημειώθηκε σαφής παραβίαση της νομοθεσίας για τα Σωματεία που κάνουν εκλογές σύμφωνα με τον ν. 1264/82. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του ν. 1264/82 αναφέρεται: "Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου και τους εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι της έκδοσης αυτού ο εργαζόμενος μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης χρησιμοποιεί το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας".

Κατά συνέπεια σημειώνεται ότι "εάν οι αρχαιρεσίες γίνονται χωρίς την επίδειξη συνδικαλιστικού ή ασφαλιστικού βιβλιαρίου αυτές (εκλογές) διενεργούνται κατά παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου που τίθενται για να διασφαλιστεί η γνησιότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας".

Παρακάτω γίνεται εκτενής αναφορά στην αγωγή στην πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας περί ναυτεργατικών σωματείων και σημειώνεται:

"Το απόκομμα του ψηφοδελτίου και η αναγραφή σε αυτό του ΜΕΘ του ψηφοφόρου είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται από μακρού στις αρχαιρεσίες και στα ψηφοδέλτια των Ναυτεργατικών σωματείων τα οποία είναι κοινά τόσο για την αυτοπρόσωπη όσο και για την επιστολική ψηφοφορία, ενώ υπήρχε - υπάρχει ρητή πρόβλεψη και στα καταστατικά τους.

Στην ίδια κατεύθυνση στα ναυτεργατικά σωματεία κάθε ψηφοδέλτιο είναι αριθμημένο κατά τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται η μυστικότητα της ψήφου κατά την διαλογή και γίνεται αναλυτική καταγραφή ώστε ένα μοναδικό ψηφοδέλτιο να αντιστοιχεί σε έναν Ναυτεργάτη ενώ απαραίτητα υπάρχει η υπογραφή του δικαστικού λειτουργού προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, είτε επί του ψηφοδελτίου είτε επί του φακέλου της ψηφοφορίας".

Στην συνέχεια το έγγραφο του Ε.Κ.Πάτρας αποκαλύπτει και τεκμηριώνει ότι στις αρχαιρεσίες του εναγομένου Σωματείου "το ψηφοδέλτιο δεν φέρει ιδιαίτερο απόκομμα στο οποίο να αναγράφεται το ΜΕΘ ή ο αριθμός Ναυτικού φυλλαδίου του ψηφοφόρου σύμφωνα με την ρητή διάταξη αναγκαστικού δικαίου και ως εκ τούτου εξ αιτίας αυτής της παράβασης επέρχεται αυτοδικαίως η ποινή της απόλυτης ακυρότητας των αρχαιρεσιών του εναγομένου.

Η σημασία αυτής της διάταξης αναγκαστικού δικαίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς σε αυτές τις εκλογές ψήφισαν 223 μέλη δι' αλληλογραφίας και μόλις 2 αυτοπροσώπως όπως αναγράφεται στο από 30/1/2021 πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής του εναγόμενου Σωματείου".

Κατά συνέπεια από τα παραπάνω αναφερόμενα είτε με την ισχύουσα Ναυτεργατική νομοθεσία είτε με τις διατάξεις του 1264/82 προκύπτει η απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το ασφαλιστικό ή συνδικαλιστικό βιβλιάριο και αντίθετα οι εκλογές έγιναν με επιστολική ψήφο, είτε με την ισχύουσα Ναυτεργατική νομοθεσία, η οποία σε καμιά περίπτωση επίσης δεν τηρήθηκε.

Ειδικότερα για το τελευταίο διατυπώνεται το επιχείρημα ότι η μη τήρηση της νομοθεσίας στην ψηφοφορία διά αλληλογραφίας επιδρά και στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας γιατί δίχως να ελεγθεί η τήρηση της γνησιότητας και του αδιαβλήτου της δι' αλληλογραφίας ψηφοφορίας στις διεξαγόμενες αρχαιρεσίες του εναγομένου το 99% του εκλογικού αποτελέσματος καθορίστηκε από αυτήν (δι' αλληλογραφίας ψηφοφορία)!!

Στην συνέχεια το δικόγραφο αναφέρεται στην απουσία δικαστικού αντιπροσώπου που αφορούσε βασικές πτυχές των εκλογών του ανωτέρω σωματείου στον ρόλο και στα καθήκοντά του και παραθέτει πλήθος νομικών εγγράφων και νομοθετικών διαταγμάτων και διεθνών συμβάσεων από τα οποία αδιαμφισβήτητα προκύπτει ότι είναι αυτοδίκαια άκυρες οι αρχαιρεσίες αφού αποδεδειγμένα δεν παρέστη δικαστικός αντιπρόσωπος.

Από όλα αυτά προκύπτει το συμπέρασμα: Η απόλυτη ακυρότητα ανάγεται σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:

α) Ότι κατά την εκλογή εφορευτικής επιτροπής των αρχαιρεσιών του επαγγελματικού σωματείου (εν προκειμένου Ναυτεργατικού) πρέπει να παρίσταται ένα δικαστικός λειτουργός β) ότι στην ποιοτική και ουσιαστική σύνθεση της εφορευτικής επιτροπής των αρχαιρεσιών πρέπει να παρίσταται δικαστικός λειτουργός και γ) ότι κατά την ποιοτική και ουσιαστική συγκρότηση (για τις συνεδριάσεις της, διεξαγωγή ψηφοφορίας κ.ο.κ) της εφορευτικής επιτροπής των αρχαιρεσιών, πρόεδρος αυτής είναι ο παριστάμενος δικαστικός λειτουργός.

Η σημειωθείσα έλλειψη δικαστικού σε βασικές διαδικασίες των εκλογών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα των αρχαιρεσιών του επαγγελματικού σωματείου (εν προκειμένω ναυτεργατικής οργάνωσης) .

Ακόμη και στην περίπτωση που το ίδιο αυτό Σωματείο θεωρεί ότι δεν είναι Ναυτεργατική οργάνωση και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις του ν. 1264/82, γεγονός που επίσης θα συνεπαγόταν επίσης την απόλυτη ακυρότητα των εκλογών του καθώς ο ν. 1264/82 επιτρέπει μόνο την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία και δεν προβλέπει την δια αλληλογραφίας ψηφοφορία σύμφωνα με την οποία ψήφισαν 223 εκ των 225 ψηφισάντων μελών του Σωματείου.

Ακολούθως αναφέρεται ότι κατά την συνέλευση εκλογής εφορευτικής επιτροπής διορίστηκε δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος και εκ του λόγου αυτού η διαδικασία πάσχει και οδηγεί πάλι στην ακυρότητα των εκλογών, ενώ κατά το πέρας των αρχαιρεσιών ζήτησε διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου από το Πρωτοδικείο Πάτρας!!!

Στην συνέχεια παρατίθενται άρθρα του καταστατικού του ανωτέρω σωματείου σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι σε αυτό προβλέπονται και συνταξιούχοι, γεγονός που αντιβαίνει στην ίδια την φύση όχι μόνο των Ναυτεργατικών οργανώσεων αλλά και κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων.

Επίσης σε όλη την διαδικασία της δια αλληλογραφίας ψηφοφορίας στην οποία φέρονται ότι ψήφισαν το 99,1% των μελών, αυτή έγινε με την παντελή απουσία δικαστικών λειτουργών.

Το απίστευτο επίσης είναι ότι αυτό το καταστατικό κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας στην ουσία επιτρέπει στον πρόεδρό του να υποκαθιστά την εφορευτική επιτροπή ακόμη και τον ταμία του σωματείου!!!

Παρακάτω αποκαλύπτεται ότι τις εκλογές τις έκαναν όχι εκεί που έχει την έδρα το Σωματείο (Πρωτοδικείο Πάτρας) καθώς και η εκλογή εφορευτικής επιτροπής έλαβε χώρα τεχνηέντως εκτός της χωρικής του αρμοδιότητας.

Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζεται υπήρξε αποστέρηση του δικαιώματος της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας και αναφοράς (με κατάθεση ενστάσεων και αιτημάτων) στην παριστάμενη υποχρεωτικά δικαστική αρχή και με τον τρόπο αυτό περιορίζεται υπέρμετρα η προσωπική ελευθερία του μέλους να ψηφίσει όπως ακριβώς επιθυμεί και όχι όπως του επιτρέπεται.

Έτσι διαπιστώνεται καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της Διοίκησης να επεμβαίνει στην διαδικασία των Αρχαιρεσιών.

Σε κάθε όμως περίπτωση σημειώνεται ότι η μη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων σαφώς και επιδρά στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως αυτή αποτυπώθηκε στην από 30/1/2021 απόφαση της Γ.Σ του εναγόμενου, όπως αυτή εκφράστηκε από την εφορευτική επιτροπή των αρχαιρεσιών. Και τούτο διότι η εφορευτική επιτροπή δεν εξελέγει νόμιμα και καθ' όλη την διάρκεια των εκλογών δεν είχε νόμιμη σύνθεση και συγκρότηση και το κυριότερο καθ' όλη την διάρκειά της δι' αλληλογραφίας ψηφοφορίας η οποία διεξήχθει επί περίπου 4 μήνες και η οποία καθόρισε το 99,1% του εκλογικού αποτελέσματος ουδέποτε συνεδρίασε η εφορευτική επιτροπή με την παρουσία δικαστικού λειτουργού ως προέδρου αυτής με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο επιβαλλόμενος έλεγχος και ως εκ τούτου με κανένα απολύτως έλεγχο για το αδιάβλητο και γνήσιο της ψήφου και της διαδικασίας.

Στην συνέχεια υπογραμμίζεται ότι οι αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων έγιναν με το πλειοψηφικό σύστημα, γεγονός που συνιστά την παραβίαση του νόμου 2224/1994.

Τέλος δημοσιεύουμε το ακριβές κείμενο με το οποίο διατυπώνεται αναλυτικά το δικαστικό αίτημα της αγωγής:

 

_2.jpg

 

_3.jpg

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή