Σήμερα: 07/08/2022
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 07:36

Αντί για επίταξη ΜΕΘ νέο μπόνους στους κλινικάρχες

Γράφτηκε από τον

meth-covid-1.jpg

Η κυβένρνηση αντί να επιτάξει τις ΜΕΘ ιδιωτικών δομών τους παραχωρεί νέο μπόνους με τη δυνατότηα αύξησης κατά 40% των κλινών ΜΕΘ με το ίδιο προσωπικό! ΜΕΘ που θα παραχωρηθούν (με το αζημίωτο) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις ανάγκες που δημιουργεί η πανδημία. Γίνεται φανερό πως όταν η κυβέρνηση μιλά για σχέδιο αύξησης των κλινών ΜΕΘ, εννοεί μπόνους και δώρα αρκετών εκατ. ευρώ στους κλινικάρχες.

«Με ειδική ρύθμιση το υπουργείο Υγείας προσφέρει τη δυνατότητα στις ιδιωτικές κλινικές να αυξήσουν κατά 40% τον αριθμό των κλινών εντατικής με το ίδιο προσωπικό! Η ρύθμιση θα ισχύσει κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων και θα μπορεί να γίνει με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια, στην οποία υπάγονται και στην τεχνική υπηρεσία και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας.

Στόχος της ρύθμισης είναι προφανώς η αντιμετώπιση της πανδημίας. Η ρύθμιση ορίζει ότι οι νέες κλίνες θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες ΜΕΘ υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως. Η ρύθμιση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 01.10.2020 και έως την 31.12.2020.

Μεταφορά ασθενών στον ιδιωτικό τομέα

Η ρύθμιση ορίζει ότι αν έχουμε έξαρση των περιστατικών covid-19 τότε σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες στις δημόσιες δομές, δύναται να διατίθενται κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά θεραπευτήρια-κλινικές, οι οποίες διαθέτουν σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους αντίστοιχα τμήματα για τη νοσηλευτική περίθαλψη των ασθενών, καθ’ υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ. Οι διακομισθέντες ασθενείς σε ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων κλινικών, σε περίπτωση συνέχισης της νοσηλείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας, επαναμεταφέρονται στις δομές του ΕΣΥ, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Σε περίπτωση αναγκαίας διακομιδής ασθενούς από δημόσιο νοσοκομείο σε θάλαμο νοσηλείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, κατόπιν σχετικής συναίνεσης και αποδοχής του περιστατικού από την ιδιωτική κλινική, τότε η νοσηλεία αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας του ασθενούς, είτε με ΚΕΝ είτε με ημερήσιο νοσήλιο και τα εξαιρούμενα αυτού, όπως περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση νοσηλείας σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, η τιμή ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ, για την εφαρμογή της παρούσας, αντιστοιχεί στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β 4898/2018), πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.105494 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’3096/2012). (…)

Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών θεραπευτηρίων-κλινικών για τις κλίνες νοσηλείας και ΜΕΘ που θα διατεθούν στο ΕΚΑΒ, είναι καθ’ υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ και οι σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ διακριτά και θα καλυφθούν με έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΝΠ. Κάθε λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών ρυθμίζεται με απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ. Για τις ως άνω δαπάνες δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013»

Πηγή: virus.com.gr - atexnos.gr

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή