Σήμερα: 29/11/2022
Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 12:42

ΠΝΟ Τα οικονομικά της και η διαχείριση τους … Εξωγήινοι μισθοί, σκανδαλώδη προνόμια, πρωτοφανές φαγοπότι! Όλα στη φόρα γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι!

Γράφτηκε από τον

_νόθο_το_29_συνέδριο_της_ΠΝΟ.jpg

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Στο πρώτο μέρος (δείτε εδώ) κάναμε αναλυτική αναφορά σχετικά με το πώς στήθηκαν και οικοδομήθηκαν διαχρονικά οι δεσμοί εξάρτησης της ΠΝΟ του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού με το εφοπλιστικό κεφάλαιο και την εκάστοτε κυβέρνηση.

Εδώ θα σταθούμε πιο συμπυκνωμένα πώς αυτό το ανώμαλο – σαθρό καθεστώς καθρεπτίζεται στην εσωτερική λειτουργία και στην οικονομική διαχείριση της ΠΝΟ με μοχλό τα εκατομμύρια ευρώ!

1)Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΝΟ (ομοσπονδία) έχει στη δύναμη της 13 Σωματεία, κορμός της δύναμης της είναι τα εξής: πλήρωμα καταστρώματος (ΠΕΝΕΝ), πλήρωμα μηχανοστασίου (ΠΕΜΕΝ- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ), το ξενοδοχειακό προσωπικό με βασική δύναμη τους (θαλ/λους (ΠΕΑΘΕΝ)- ενδιάμεσα είναι οι μάγειροι (ΠΕΕΜΑΓΕΝ).

Στη δύναμη της ΠΝΟ συμμετέχουν σωματεία τα οποία είναι διασπαστικά (ομοειδή) και είναι αμφίβολο ακόμη και κατά την ίδρυση τους πόσο μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους πόσο μάλλον όλα τα τελευταία χρόνια που η συρρίκνωση του Ναυτεργατικού δυναμικού είναι αναμφισβήτητη και ραγδαία…

Τα Σωματεία αυτά είναι τρία. Μηχανικών Εσωτερικής καύσης (ΠΕΜΕΚΕΝ), Κυβερνητών και Πρακτικών Πλοιάρχων και των Ναυτών Μ/Σ Π/Κ!

Τα υπόλοιπα μικρά Σωματεία ήταν και παραμένουν από ανύπαρκτα έως σφραγίδες τα οποία εάν αύριο σταματούσε η σκανδαλώδης οικονομική στήριξη της ΠΝΟ θα έβαζαν την ίδια μέρα λουκέτο!

Τα Σωματεία αυτά είναι 4, τα εξής: 1) των Φροντιστών, 2) των Βοηθών Φροντιστών, 3) των Οικονομικών αξιωματικών – και ενδιάμεσα από πλευράς μελών είναι 4) οι Ηλεκτρολόγοι ΕΝ.

Τα σωματεία σφραγίδες και τα διασπαστικά (ομοειδή) είναι στον αριθμό 7 επί συνόλου μελών της Διοίκησης της ΠΝΟ μαζί με τον Γ.Γ 14.

Με άλλα λόγια αυτά τα 7 Σωματεία μαζί με την ΠΕΠΕΝ και ΓΓ της ΠΝΟ συγκροτούν την πλειοψηφία της Διοίκησης και επιπλέον η ΠΕΑΘΕΝ η οποία (παρά της επιμέρους διαφορές) είναι στο ίδιο μπλοκ αυτό που αποκαλούμε «πλειοψηφία» της ΠΝΟ.

_πανό_ΠΕΝΕΝ.jpg

2) Επαγγελματικά στελέχη δεκατριών Σωματείων:

-Δυο Σωματεία: (ΠΕΝΕΝ- ΠΕΑΘΕΝ) έχουν τρείς: Πρόεδρο- ΓΓ- Ταμία

-Τέσσερα Σωματεία: ΠΕΠΕΝ (πλοίαρχοι) - ΠΕΜΕΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ - Οικ. Αξιωματικοί έχουν δύο: Πρόεδρο – Γ.Γ

-Τα υπόλοιπα εφτά Σωματεία έχουν ένα επαγγελματικό στέλεχος, τον Πρόεδρο.

Διευκρινίζουμε ότι τα 4 Σωματεία ΠΕΝΕΝ- ΠΕΜΕΝ- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ- ΠΕΕΜΑΓΕΝ, τα πάσης φύσης έσοδα που προέρχονται από την ΠΝΟ με καταστατική διάταξη εκχωρούνται (δίνονται) απευθείας (χωρίς να εισπράττουν από αυτά ούτε ένα ευρώ τα προεδρεία τους) στα Σωματεία, τα οποία αυτά καταβάλλουν τον μισθό στα επαγγελματικά στελέχη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, μιλώντας μόνο για την ΠΕΝΕΝ, ότι ο μισθός του Προέδρου είναι κατά 20% μικρότερος από του Ναυτόπαιδα με ετήσια εργασία...

Την περίοδο του Γ. Χαλά οι μισθοί, οι αποδοχές, οι τακτικές και έκτακτες ενισχύσεις και επιχορηγήσεις από την ΠΝΟ προς τα Σωματεία ανέρχονται ετησίως στον ποσόν των 75.000 ευρώ!! Στο τέλος επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες με τις νέες αποδοχές.

Στα 7 μικρά (σφραγίδες και διασπαστικά Σωματεία) η συνολική ενίσχυση της ΠΝΟ πήγαινε στην τσέπη του ενός, δηλαδή του Προέδρου (πολλές φορές μάλιστα αυτό αποτελούσε επτασφράγιστο μυστικό ακόμη και από τους Γ. Γραμματείς και Ταμίες που αγνοούσαν αυτό το απίστευτο αλισβερίσι….)

penen-min.jpg

Πώς οι εφοπλιστές ποδηγετούν και ασκούν απόλυτο έλεγχο στην ΠΝΟ;

Συμβάσεις ΙΤF

3) Όπως είναι γνωστό στο χερσαίο – στεριανό Σ.Κ η οικονομική στήριξη μεταξύ των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων γίνεται με τις συνδρομές που εισπράττουν από τα μέλη τους τα πρωτοβάθμια σωματεία και με αυτές στην συνέχεια ένα ποσόν αποδίδεται στην ομοσπονδία και στα κατά τόπους εργατικά κέντρα που γεωγραφικά ανήκουν αυτά τα Σωματεία.

Στη ΠΝΟ συμβαίνει το εξής οξύμωρο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες , ο εργοδοτικός – κυβερνητικός συνδικαλισμός (πλειοψηφία ΠΝΟ) έχει υπογράψει με όλες τις εφοπλιστικές οργανώσεις στην ΣΣΕ οι Έλληνες Ναυτεργάτες να καταβάλλουν στην ομοσπονδία μηνιαίες συνδρομές οι οποίες παρακρατούνται από τον μισθό τους και μέσω των Ναυτιλιακών Εταιριών αποδίδονται εξ ολοκλήρου στην ομοσπονδία!

Πρόκειται για ένα χαράτσι το οποίο θεσπίστηκε στην ΣΣΕ έτσι ώστε η ΠΝΟ (μέσω των εφοπλιστών) να αποκτήσει τεράστια οικονομική ισχύ και βέβαια με τον τρόπο αυτό τα σωματεία σφραγίδες και τα ομοειδή λόγω μηδαμινών εσόδων από τα ελάχιστα μέλη τους να είναι απόλυτα εξαρτημένα από το πακτωλό των χρημάτων που εισρέουν στην ΠΝΟ μέσω των εφοπλιστικών εταιριών!

Στη συνέχεια θα δημοσιεύσουμε το σχετικό πίνακα με τις αυξήσεις των μισθών που αποφάσισε η νόθα πλειοψηφία της ΠΝΟ με επικεφαλής τον Γ.Γ Μ. Τσικαλάκη.

penen-apergia-limani-1-696x392.jpg

Οι μισθοί πριν και μετά την απόφαση της πλειοψηφίας.

-          Πρόεδρος από 1974 ανέρχεται στις 3504

-          Γ.Γ.Σωματείων από 1345€ ανέρχεται σε 2500€

-          Ταμίες από 1176€ ανέρχεται σε 2331€

-          Να προσεχθεί στη σχετική απόφαση (μισθολογικές αποδοχές) το σημείο 2 που αναφέρει για τα πάσης φύσεως επιδόματα έξοδα κίνησης, παραστάσεις ότι αυτά ενσωματώνονται στις τακτικές αποδοχές...

Δείτε επίσης την παράγραφο 3 στο ίδιο σημείωμα και επιπλέον ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία και θα μιλήσουμε για αυτήν σε νεότερη ανακοίνωση μας!

Δώστε επίσης σημασία στο σημείωμα με τίτλο «Εφάπαξ παροχές μελών διοίκησης» στο σημείο 4, τι επιφυλάσσει για τον εαυτό του ο Γ.Γ της ΠΝΟ που υπογραμμίσουμε ότι άνοιξε διάπλατα την πόρτα μισθός – επιδόματα- οδοιπορικά- ταξίδια και πλήθος ακόμη παροχών και προνομιών οι μηνιαίες πάσης φύσης αποδοχές να ξεπεράσουν το μήνα τις 20.000!

Από κοντά σε αυτό το απίστευτο πολυτελές χλιδάτο φαγοπότι ακολουθεί ως χαρακτηριστική περίπτωση ο πρόεδρος του ΠΣΟΑΕΝ Βαγγέλης Δανομάρας:

Σημειώνουμε:

- Μισθός Προέδρου από ΠΝΟ 3500 (14 μισθούς)

- Μισθός Ταμία από ΠΝΟ 2000 (14 μισθούς)

- Μισθός από τον ΠΣΟΑΕΝ……

- Οδοιπορικά από ΠΝΟ 1500 ευρώ (12 μήνες)

- Έσοδα από ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας…….

Ενδεικτικώς οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές ξεπερνούν κατά πολύ τις 10.000 ευρώ!!!

Μιλάμε πλέον για αρπαχτές – αποδοχές - προνόμια του «αιώνα» που δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε με τα ανώτατα στελέχη μεγάλων και πολυεθνικών επιχειρήσεων που είναι σε αυτή την χώρα.

Το αισχρό της υπόθεσης είναι ότι όλοι αυτοί εμφανίζονται ως εκπρόσωποι των Ναυτεργατών!!!

_πετάει_το_σχοινί.png

Από την απόφαση αυτή οι εφάπαξ αποδοχές για Προέδρους – Γ.Γ - Ταμίες υπερδιπλασιάζονται και για ένα Πρόεδρο μπορούν να αγγίξουν και να ξεπεράσουν τα 100.000€ ετησίως και μάλιστα αυτά μπορούν να δοθούν κατά το ήμισυ χωρίς να χρειάζεται να συνταξιοδοτηθεί!

Δηλαδή ένας Ναυτεργάτης με 25 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία παίρνει από το ασφαλιστικό του ταμείο το εφάπαξ μετά από ένα εργασιακό βίο 35 ετών, ενώ τα «αρπακτικά» αυτά θα πάρουν τις 50.000 με 4 έτη θητεία ενώ με τις 2 τετραετίες θα απολαμβάνουν εφάπαξ 100.000!!!

Σημειώνουμε εδώ ότι με την τελευταία αλλαγή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Υπουργός Πετρόπουλος) τα εφάπαξ της πλειοψηφίας των Ναυτεργατών και κυρίως αυτών που έχουν πολυετή θαλάσσια υπηρεσία άνω των 24 ετών έχουν υποστεί μειώσεις πάνω από 35%!

Αφήσαμε για το τέλος το σημαντικότερο, που αφορά τα σωματεία σφραγίδες (μικρά και ομοειδή) που έχουν ένα άτομο επαγγελματικό στέλεχος (Πρόεδρος) εδώ και χρόνια έχουν εγκαινιάσει και παίρνουν και τους αντίστοιχους μισθούς (των Γ.Γ- Ταμείων οι οποίοι ταξιδεύουν) και είναι ναυτολογημένοι , αυτοί σήμερα με τους σχιζοφρενικούς εξωγήινους- μισθούς θα ξεπερνούν τα 100.000ετησίως ως μισθό από την ΠΝΟ.

Οι προτεινόμενες αυξήσεις που εισηγήθηκε ο Γ.Γ της ΠΝΟ θα επιβαρύνουν συνολικά τα έξοδα της ΠΝΟ κατά 1.100.000 ετησίως.

Η θέση της ΠΕΝΕΝ

Στην συνεδρίαση αυτή της Διοίκησης της ΠΝΟ παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ μεταξύ των άλλων ανέφερε:

Εάν τολμήσετε να εγκρίνετε και να ψηφίσετε αυτή την άθλια- κατάπτυστη πρόταση θα γίνετε επιτομή της σαπίλας της εξαχρείωσης και του απόλυτου ξεπεσμού, παίρνετε και τυπικά διαζύγιο από τους Ναυτεργάτες που θα σας θεωρούν ένα αγιάτρευτο καρκίνωμα στο εσωτερικό των σωματείων και της ΠΝΟ!

Αυτό που επιχειρείται σήμερα θα είναι η οριστική σας καταδίκη και από αυτούς τους λίγους που μπορούσαν να έχουν κάποια στοιχειώδη εκτίμηση σε εσάς.

Πρόκειται για την αποθέωση ενός εκφυλισμένου και σάπιου συστήματος το οποίο κάθε έντιμος Ναυτεργάτης ανεξάρτητα από βαθμό- ειδικότητα, πολιτική – ιδεολογική τοποθέτηση και άποψη θα σας καταδικάσει αμείλικτα και οριστικά.

Δηλώνουμε όπως όλα αυτά τα χρόνια έτσι και τώρα ότι η πρωτοφανής σας αθλιότητα δεν θα μείνει από την πλευρά μας στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης..

Εάν διαπράξετε αυτό το ανοσιούργημα ανοίγετε ένα συγκρουσιακό μέτωπο μαζί μας στο οποίο δεν θα είμαστε μόνοι, θα έχουμε μαζί στο πλευρό μας καθολικά τους Ναυτεργάτες. Σας ξεκαθαρίζουμε επίσης ότι για την ΠΕΝΕΝ δεν θεωρούμε κίνδυνο την ενημέρωση, τη δημοσιότητα, την διαφάνεια στο Ναυτεργατικό κόσμο! Ο κίνδυνος είστε εσείς που ενεργείτε σαν μια αδίστακτη ομάδα με σκοπό να λεηλατήσετε τον ιδρώτα των Ναυτεργατών Ελλήνων και αλλοδαπών!

Διαφωνούμε ριζικά με την άποψη των «φίλων μας» που ανήκουν στο μπλοκ του ΠΑΜΕ (ΠΕΜΕΝ- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ- ΠΕΕΜΑΓΕΝ) οι οποίοι εξέφρασαν απλά την διαφωνία τους.

Η δική μας άποψη είναι ότι αυτό που πάει να γίνει σήμερα δεν είναι μια από τα ίδια…

Αυτό το άθλιο καθεστώς που διαχρονικά οικοδομήθηκε σήμερα, όχι απλά συνεχίζεται αλλά ποιοτικά αναβαθμίζεται εξευτελίζοντας την ομοσπονδία και την μετατρέπουν σε δικό τους προσωπικό τσιφλίκι προκαλώντας αισθήματα οργής μέσα στο Ναυτεργατικό κόσμο!

Ζητούμε έστω και την τελευταία στιγμή να πάρετε πίσω αυτή την πρόταση και ταυτόχρονα εκφράζουμε την αμετακίνητη θέση μας να καταργηθούν όλα τα προνόμια σε μισθούς, επιδόματα, εφάπαξ, αμοιβές και παροχές!

Τα Σωματεία με τα έσοδα από τα μέλη τους να καθορίζουν και να καταβάλλουν τους μισθούς των μελών των προεδρείων και όσοι δεν μπορούν να επιβιώσουν, να δρομολογήσουν τις διαδικασίες ενοποίησης με ομοειδή σωματεία που είναι μαζικά και εκπροσωπούν πραγματικά Ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΕΝΕΝ ο Γ.Γ της ΠΝΟ με συνοπτικές διαδικασίες έθεσε την πρόταση του σε ψηφοφορία παίρνοντας θετική ψήφο μαζί με τον ίδιο από τους Προέδρους των εξής Σωματείων: ΠΕΠΕΝ - Οικονομικοί αξιωματικοί – Φροντιστές – Ηλεκτρολόγοι – ΠΕΜΕΚΕΝ - Βοηθοί φροντιστές - Κυβερνήτες και Ναύτες M/S -Π/Κ…

Καταψήφισαν η ΠΕΝΕΝ, επίσης (με διαφορετικό σκεπτικό) καταψήφισαν οι Πρόεδροι των τριών Σωματείων του ΠΑΜΕ.

Η ΠΕΑΘΕΝ εισήγαγε δική της πρόταση για τα οικονομικά της ΠΝΟ και την ενίσχυση των Σωματείων και αυτή ψήφισε.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

Υ.Γ. Σχετικά με την αμαρτωλή οικονομική διαχείριση της ΠΝΟ, είμαστε το μόνο Σωματείο που έχουμε ασχοληθεί και κατά το παρελθόν (δείτε εδώ Ματσακόνι Απρίλιος – Μάης 2020 σελίδες 35-41)

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΝΟ

ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΝΟ

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022 19:51
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή