Σήμερα: 12/04/2021
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 10:40

Διάταξη-δώρο στις ασφαλιστικές

Γράφτηκε από τον

symvolaio.jpg

Αρτεμις Σπηλιώτη

Διά χειρός Αδ. Γεωργιάδη το εμβόλιμο άρθρο 268 του πτωχευτικού νομοσχεδίου που δίνει ελευθέρας στις εταιρείες να αναπροσαρμόζουν τα ασφάλιστρα για συμβόλαια υγείας. ● Αντισυνταγματική η ρύθμιση καταγγέλλουν ΕΚΠΟΙΖΩ και αντιπολίτευση και θυμίζουν στον υπουργό τα πρόστιμα σε εταιρείες που είχε ακυρώσει ο ίδιος προ διμήνου.

«Xείρα βοηθείας» -και μάλιστα μεγάλη- προσφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης στις ασφαλιστικές εταιρείες, βάζοντας βαθιά το χέρι στις τσέπες των ασφαλισμένων που προσπαθούν να σπάσουν παλιά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας.

Στον Πτωχευτικό Κώδικα «τρύπωσε» το άρθρο 268 που οδηγεί σε τεράστιες αυξήσεις ασφαλίστρων. Η διάταξη επιτρέπει στις εταιρείες να αναπροσαρμόζουν κατά το δοκούν τα ασφάλιστρα των παλαιών «ισόβιων» συμβολαίων υγείας, τα οποία σήμερα έχουν προκαθορισμένα ποσοστά αναπροσαρμογής χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών.

Τώρα με το άρθρο 268, διά χειρός Αδώνιδος Γεωργιάδη -αν δεν αποσυρθεί-, προβλέπεται ότι: «Συμβατικές ρήτρες αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας μπορούν να εξαρτούν την αναπροσαρμογή από αντικειμενικούς παράγοντες που στηρίζονται στην αρχή της καταλληλότητας, ήτοι σε πραγματικά και επίκαιρα δεδομένα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, όπως ιδίως η ηλικία του ασφαλισμένου και δείκτες, που είναι σαφείς, αντικειμενικοί, ευρέως προσβάσιμοι και επαληθεύσιμοι από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίοι διαμορφώνουν την τελική τιμή του ασφαλίστρου ανά έτος αναφοράς.

Η συμμόρφωση με τις προαναφερόμενες ρήτρες με την αρχή της διαφάνειας και ιδίως με τις παραγράφους 1, 6, 7 περίπτωση ε του νόμου 2251/1994 για την ιδιωτική ασφάλιση του άρθρου 2 πληρούται μόνο με τον προσδιορισμό των παραγόντων και δεικτών, από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή ασφαλίστρων στη σύμβαση ασφάλισης», σύμφωνα με τον... νομοθέτη, που δίνει στον υπουργό Ανάπτυξης τη δυνατότητα να καθορίζει τους δείκτες ή παράγοντες που εξαρτάται η αναπροσαρμογή.

Δηλαδή όλα τα παλιά ασφαλιστήρια συμβόλαια, στα οποία αναφέρονται προκαθορισμένα ποσοστά αναπλήρωσης, θα επιβαρυνθούν αυθαίρετα και υπέρμετρα. Και για τον λόγο αυτό ο νομοθέτης «φροντίζει» τον καταναλωτή, καθώς δίνει την ευχέρεια στον ασφαλισμένο –άλλο που δεν ήθελαν οι εταιρείες- να καταγγείλει τη σύμβαση (δικαίωμα που είχε έτσι κι αλλιώς). Και όποιος διακόψει το υφιστάμενο συμβόλαιο δεν είναι σε θέση να βρει ανάλογη κάλυψη σε άλλη εταιρεία, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρίες σήμερα προσφέρουν κυρίως ετήσια συμβόλαια, τα οποία κάθε χρόνο ανανεώνουν, και όχι ισόβια.

Χαμένοι οι ασφαλιζόμενοι

Ετσι, χιλιάδες κάτοχοι τέτοιων ασφαλιστικών συμβολαίων -κυρίως ισόβιων τα οποία ενδεχομένως έχουν από τα νεανικά τους χρόνια και ελάχιστα τα έχουν αξιοποιήσει- θα αναγκαστούν να τα διακόψουν έπειτα από 20-30 χρόνια έχοντας καταβάλει υπέρογκα ποσά ακόμα και την περίοδο της κρίσης, μετά κόπων και βασάνων, ώστε να εξασφαλίσουν μια καλή, από ξενοδοχειακής άποψης νοσηλεία, μιας και το ΕΣΥ είχε αφεθεί στη μοίρα του ένεκα των μνημονίων. Και η διάταξη-άρθρο μπαίνει σε ένα νομοσχέδιο με πρόθεση να «επιβραβεύσει» τον συνεπή δανειολήπτη φορολογούμενο, αλλά να τιμωρήσει τον κάτοχο ιδιωτικού ασφαλιστικού συμβολαίου.

«Με δεδομένο, ωστόσο, ότι η παρ. 1 δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένους παράγοντες ή δείκτες, αφήνει τις εταιρίες να καθορίσουν οι ίδιες τους παράγοντες που τους εξυπηρετεί και την επιρροή τους στη σύμβαση. Μπορούν δηλαδή να καθορίσουν λ.χ. ένα οποιοδήποτε ετήσιο ποσοστό λόγω ηλικίας (π.χ. 4 %), αφού η ηλικία αναφέρεται ως παράγοντας στην παρ. 1, και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα ή παράγοντες που κρίνουν ότι τους εξυπηρετούν καλύτερα για πρόσθετες αυξήσεις» σημειώνει η Ενωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα Της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Η προωθούμενη διάταξη πέραν του... ηθικού εγείρει και άλλα ζητήματα. Οι ασφαλιστικές συμβάσεις είναι αστικές συμβάσεις που σημαίνει ότι η μεταχρονολογημένη παρέμβαση –στη συγκεκριμένη περίπτωση επί τα χείρω για τους πολίτες– ενδεχομένως να έχει πρόβλημα συνταγματικότητας. Αρμοδιότερος ημών, βέβαια, για θέματα συνταγματικότητας είναι ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης

Για να γίνει σαφές το μέγεθος «δώρου» και του... παραλογισμού, αρκεί να ανατρέξει κάποιος στην ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ. «Ενα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές που έχουν συνάψει ασφάλιση υγείας είναι οι υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλίστρων σε κάθε επέτειο του ασφαλίστρου. Οπως έχει κριθεί με την απόφαση 1030/2001 του Αρείου Πάγου έπειτα από συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ, η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου πρέπει να γίνεται με βάση κριτήρια που προβλέπονται στη σύμβαση, είναι εύλογα, αντικειμενικά και προβλέψιμα για τον καταναλωτή, ώστε να μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα της αύξησης του ασφαλίστρου. Ακολούθως, τα δικαστήρια, στα οποία προσέφυγαν καταναλωτικές ενώσεις και ασφαλισμένοι, έχουν κρίνει, σε όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, καταχρηστικούς τους όρους που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δικαιώνουν τους καταναλωτές, μειώνουν το ασφάλιστρο, επιστρέφουν αδικαιολόγητα εισπραχθέντα ασφάλιστρα, συμπληρώνουν τις συμβάσεις με αντικειμενικούς δείκτες που θα πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες στην αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου (π.χ. δείκτης υγείας της Στατιστικής αρχής). Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει επιβάλει πρόστιμα για τις εν λόγω ασφαλίσεις, όλες δε οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων έπειτα από προσφυγές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (και εφετειακές) διαπιστώνουν την αδιαφάνεια και καταχρηστικότητα των όρων και τη νομιμότητα της επιβολής προστίμου».

Χωρίς προστασία

Αλλά τι γίνεται με τα πρόστιμα και το άρθρο 268 που ήρθε να «δέσει γλυκά» προς όφελος των ασφαλιστικών εταιρειών;

Οποιος ανατρέξει στα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για τον Πτωχευτικό Κώδικα θα βρει την απάντηση, στην τοποθέτηση του βουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛΛ., Μιχάλη Κατρίνη: «Εισαγάγατε και εμβόλιμα ένα άρθρο, το 268, κύριε Υπουργέ, για το οποίο τι να πούμε; Πριν από δυο μήνες, ο Υπουργός Ανάπτυξης ακύρωσε πρόστιμα που επέβαλε η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. Είχε δικαίωμα γιατί, ήδη, είχε εκχωρήσει το δικαίωμα αυτό στη Διεύθυνση, αλλά στην απόφαση ανάκλησης δεν είχε αιτιολογήσει για ποιο λόγο το κάνει αυτό και τώρα φέρνετε ένα άρθρο, για να αποτελειώσετε την προστασία εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων, που έχουν μακροχρόνιες νοσοκομειακές ασφαλίσεις, με την επιβολή αυθαίρετων αυξήσεων στα ασφάλιστρα προς όφελος των ασφαλιστικών εταιρειών».

Για την ιστορία, τα πρόστιμα που ακυρώθηκαν ήταν 100.000 ευρώ. Θα έχει ενδιαφέρον να αιτιολογήσει ο υπουργός -Ρομπέν των φτωχών- Ανάπτυξης από το αγαπημένο του «βήμα», το τηλεοπτικό, την ακύρωση του προστίμου.

ΠΗΓΗ: efsyn.gr

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή