Σήμερα: 07/08/2022
ΧΡΗΣΙΜΑ
13/Ιαν/2022 Γράφτηκε από τον
Συνάδελφοι Ναυτεργάτες και μέλη της Ένωσης μας ζήτησαν να αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας και στο facebook την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας. Την δημοσιεύουμε με την επισήμανση και διευκρίνηση αναφορικά με τα δικαιώματα που αυτή κατοχυρώνει, ότι αυτά είναι τα κατώτερα επίπεδα για τους Ναυτεργάτες. Εθνικές Συμβάσεις και αντίστοιχες νομοθεσίες που θεμελιώνουν δικαιώματα ανώτερα της MLC υπερισχύουν της Σύμβασης αυτής. Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: MLC 2006 Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)
30/Σεπ/2019 Γράφτηκε από τον
Παραθέτουμε παρακάτω τους νέους συντελεστές για τα οικογενειακά επιδόματα του ΕΛΟΕΝ για το έτος 2019 στα οποία υπάρχει μετά από απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ του ΕΛΟΕΝ ποσοστό αύξησης 5%. Η αρχική πρόταση του Διευθυντή του ΕΛΟΕΝ ήταν για αύξηση 2%. Ο εκπρόσωπος της ΠΕΝΕΝ και μέλος του Δ.Σ του ΕΛΟΕΝ Νίκος Κροκίδης αντιπρότεινε το ποσοστό της αύξησης να είναι τουλάχιστον 10%. Η ημερομηνία έναρξης του νέου οικογενειακού επιδόματος 2019 ορίσθηκε στις 20/3/2020. ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ για τα οικογενειακά επιδόματα 2019 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ.2013-2016 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 2017 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 2018 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 2019 1 1,73 1,76 1,85 1,94 2 4,21 4,29 4,50 4,73 3 7,82 7,98 8,38 8,80 4 12,48 12,73 13,37 14,04 5 19,51 19,90 20,89 21,93 6 25,67 26,18 27,49 28,86 7 ΚΑΙ ΑΝΩ 35,47 36,18 37,99 39,89
11/Δεκ/2018 Γράφτηκε από τον
Με επιστολή του προς το ΓΕΝΕ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) μας γνωστοποιεί αναφορικά με την διαδικασία κοινωνικού μερίσματος στους Ναυτικούς ότι για να μπορέσει να αξιολογηθεί ο χρόνος ανεργίας που έχουν οι άνεργοι Ναυτικοί κατά το έτος 2018 όπως ορίζεται στην υπ' αριθμ. 2/89338/ΔΛΓΚ απόφαση (ΦΕΚ 5456/5-12-2018 τεύχος Β΄) θα πρέπει να αποσταλεί αρχείο με τα στοιχεία τους (απαραίτητα ΑΜΚΑ - ΑΦΜ και μήνες ανεργίας εντός του 2018). Αυτό αφορά τους άνεργους ναυτικούς οι οποίοι είναι εγγραμμένοι στους καταλόγους του ΓΕΝΕ και έχουν διάστημα συνεχόμενης ανεργίας τουλάχιστον 6 μηνών μέσα στο έτος του 2018.
27/Νοε/2018 Γράφτηκε από τον
Δώρο Χριστουγέννων θα λάβουν ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω των εορτών. Η χορήγηση θα γίνει από τον Οίικο Ναύτου Σύμφωνα με εγκύκλιο εγκριθηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές Χριστουγέννων 2018. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές Χριστουγέννων 2018 καθορίζεται ως εξής : α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400 € (τετρακόσια ευρώ) β. Στους άγαμους ή άγαμες : 350 € (τριακόσια πενήντα ευρώ) Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών Χριστουγέννων 2018 ορίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 29/11/2018 έως και 27/12/2018. Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ολοκληρωθεί στις 28/12/2018. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα, από 29/11/2018 έως και 27/12/2018. Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους κατοικούν ή…
13/Δεκ/2017 Γράφτηκε από τον
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 καθορίζεται ως εξής : α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400 € (τετρακόσια ευρώ) β. Στους άγαμους ή άγαμες : 350 € (τριακόσια πενήντα ευρώ) Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 ορίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 11/12/2017 έως και 27/12/2017 και η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ολοκληρωθεί στις 28/12/2017. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών από 11/12/2017 έως και 27/12/2017 για έλεγχο είναι αποκλειστική. Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει: α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον στην τελευταία πριν τις 25/11/2017 τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (δηλαδή από 25/12/2014 έως 25/11/2017) ή να έχει εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία…
29/Νοε/2016 Γράφτηκε από τον
Στα 350 ευρώ για τους άγαμους και στα 400 ευρώ για τους έγγαμους τους εξομοιούμενος με αυτούς ή όσους έχουν παιδιά, ορίζεται το έκτακτο οικονομικό βοήθημα των άνεργων ναυτικών για τα Χριστούγεννα. Τη σχετική απόφαση υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αρχίζει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τελειώνει στις 29 Δεκεμβρίου 2016. Το ποσό θα πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές που έχουν ορισθεί για την ασφαλιστική κάλυψη των ναυτικών, στις οποίες θα γίνει και ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για να πάρουν το επίδομα οι άνεργοι ναυτικοί θα πρέπει, αθροιστικά: α) Να έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες, τουλάχιστον, μέσα στην τελευταία (πριν από την 25η…
20/Μαϊ/2016 Γράφτηκε από τον
Τροποποίηση Προεδρικού διατάγματος 141/2014 (Α΄232) Αντικαθίσταται ως εξής: Για την απόκτηση Άδειας Ναύτου απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή Δημοτικού εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 από το Δημοτικό. Κατά την θαλάσσια υπηρεσία ο υποψήφιος εκπαιδεύεται στα καθήκοντα φυλακής γέφυρας με σχετική εγγραφή στο εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης (ΚΕΠ). Μεταβατική διάταξη του Π.Δ 141/2014 Άρθρο 37: Για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας μέχρι 31/12/2016 για ναυτικούς που έχουν αρχίσει την θαλάσσια υπηρεσία τους πριν την 1/7/2013 καθορίζονται οι διατάξεις που ίσχυαν. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Αρ. Φύλλου 88/13 Μαΐου 2016 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας − Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014 (Α΄ 232). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 74, 75, της παραγράφου 2 του άρθρου 76, των άρθρων 77 και 78 του Ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού…
19/Νοε/2014 Γράφτηκε από τον
                      Για τις εορτές των Χριστουγέννων 2014, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον Οίκου Ναύτη Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται από 01-12-2014 έως και 29-12-2014. Το ύψος αυτής καθορίζεται σε: (α) 300 ευρώ, για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς και (β) 350 ευρώ, για τους έγγαμους ή έγγαμες ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.  
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή