Σήμερα: 15/04/2021
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΑΓΩΝΕΣ
04/Μαρ/2016 Γράφτηκε από τον
Των Θοδωρή Μουγιάκου και Χρίστου Ανδριανόπουλου* Η νέα πραγματικότητα Τον Οκτώβριο του 2014, οι σύμβουλοι στρατηγικής Ronald Berger δημοσίευσαν την έκθεση-έρευνα για τη γαλλική αγορά εργασίας με τίτλο «η μεσαία τάξη μπροστά στην ψηφιακή μετάβαση» [i]. Τα κεντρικά ευρήματα της έρευνας ήταν τα παρακάτω: • «…Στη γαλλική αγορά εργασίας, 42% των επαγγελμάτων παρουσιάζουν πιθανότητα αυτοματοποίησης λόγω της διείσδυσης πληροφορικής στην οικονομία. Για πρώτη φορά, τα επαγγέλματα που αυτοματοποιούνται δεν είναι μόνο τα χειρωνακτικά. Οι διανοητικές εργασίες όλο και περισσότερο πραγματοποιούνται από εργαλεία πληροφορικής. • 8,3 εκατομμύρια είναι ο αριθμός των θέσεων εργασίας που μπορεί να καταστραφεί μέχρι το 2025. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποσταθεροποιούσε βαθιά τη γαλλική μεσαία τάξη, διότι θα επηρεαστούν κυρίως πολυάριθμες θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών • Η άνοδος της παραγωγικότητας λόγω της εισδοχής της πληροφορικής στην οικονομία θα μπορούσε να δημιουργήσει 30 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικών εσόδων και 30 δισεκατομμύρια πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων, υπό τη συνθήκη…
04/Μαρ/2016 Γράφτηκε από τον
"…πραγματικά πλούσιο είναι ένα έθνος που δουλεύει έξι αντί για δώδεκα ώρες"-Καρλ Μαρξ. Πήρα αφορ­μή να γράψω αυτό το άρθρο από την πα­ρα­κά­τω εί­δη­ση. Σύμ­φω­να με έκ­θε­ση που πα­ρου­σιά­στη­κε στο πα­γκό­σμιο οι­κο­νο­μι­κό φό­ρουμ στο Ντα­βός, με θέμα: «Το μέλ­λον των θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας» κατά την «τέ­ταρ­τη βιο­μη­χα­νι­κή επα­νά­στα­ση» (που κα­λύ­πτει τη ρο­μπο­τι­κή, την να­νο­τε­χνο­λο­γία, την τρισ­διά­στα­τη εκτύ­πω­ση και τη βιο­τε­χνο­λο­γία), μέχρι το 2020 υπο­λο­γί­ζε­ται ότι θα χα­θούν πάνω από 5 εκα­τομ­μύ­ρια θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, εξ αι­τί­ας των εξε­λί­ξε­ων στους το­μείς γε­νε­τι­κής, τε­χνη­τής νοη­μο­σύ­νης και ρο­μπο­τι­κής καθώς και άλλων τε­χνο­λο­γι­κών εφευ­ρέ­σε­ων. Ση­μειώ­νε­ται ότι τα ευ­ρή­μα­τα προ­έ­κυ­ψαν από έρευ­να σε 15 οι­κο­νο­μί­ες ανε­πτυγ­μέ­νων χωρών που απα­σχο­λούν 1,9 δις ερ­γα­ζό­με­νους η πε­ρί­που το 65% του πα­γκό­σμιου ερ­γα­τι­κού δυ­να­μι­κού. Αυτό ση­μαί­νει ότι οι άνερ­γοι στον πλα­νή­τη θα ξε­πε­ρά­σουν τα 210 εκα­τομ­μύ­ρια. Ήδη σή­με­ρα έχου­νε φτά­σει τα 202 εκατ. από 169 εκατ. που ήταν το 2007 πριν την πε­ρί­ο­δο της με­γά­λης κρί­σης. Ο άν­θρω­πος από την πρώτη…
04/Μαρ/2016 Γράφτηκε από τον
Γράφει ο Γ. Μυλωνάς. Tο προηγούμενο διάστημα από πολλές πλευρές είχε επισημανθεί ότι ο αγώνας εναντίον του τρίτου μνημονίου δεν έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως μια συνήθης κινητοποίηση. Ένας αγώνας που δίνεται στα πλαίσια γενικά της πορείας των αγώνων, τους οποίους η εργατική τάξη και ο λαός αποκτούν εμπειρίες, ο αγώνας «αποτελεί παρακαταθήκη» όπως ακούγεται τελευταία, έστω και αν δεν υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Ο αγώνας αυτός είχε και έχει πολύ ευρύτερη σημασία και για πολλούς λόγους. Πρώτο. Η επιβολή των βαρβάρων μέτρων που περιλαμβάνει το 3ο μνημόνιο θα φέρει τον χειμαζόμενο εργαζόμενο λαό από τη βαρβαρότητα των προηγούμενων μνημονίων, τουλάχιστον την πλειοψηφία του, στην ολοκληρωτική εξαθλίωση και αυτό πέρα από τις τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του κινήματος. Με τις σημερινές συνθήκες μάλλον το αντίθετο θα συμβεί. Δεύτερο. Για το εργατικό και το λαϊκό κίνημα ήταν και είναι μια ευκαιρία να δράσει και…
01/Μαρ/2016 Γράφτηκε από τον
Με το… αζημίωτο στηρίζουν την κυβέρνηση και την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών της οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ. Αντί λοιπόν να προκηρύσσουν απεργιακές κινητοποιήσεις, ετοιμάζονται να εισπράξουν τα προβλεπόμενα κονδύλια του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών». Όλως τυχαίως, πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος υπέγραψε την απόφαση σχετικά με την «κατανομή κονδυλίων του ΕΛΕΚΠ, που αφορά στην χρηματοδότηση των συνδικάτων και των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιστημονικών φορέων της τριτοβάθμιας οργάνωσης του συνδικαλιστικού κινήματος». Οι εργαζόμενοι πληρώνουν τη γραφειοκρατία με τον ιδρώτα τους, καθώς πόρος του ΕΛΕΚΠ είναι και η εισφορά 1,35% που υπολογίζεται επί των αποδοχών τους… πηγη: pandiera.gr
26/Φεβ/2016 Γράφτηκε από τον
Άρθρο συμβολής στο διάλογο για την 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ του Μιχάλη Ρίζου Σε αντίθεση με διάφορους δημοσιολόγους και «πλατφόρμες» της αριστεράς που μέχρι χθες υποστήριζαν ότι ο Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα εφάρμοζαν αντιμνημονιακό, ανακουφιστικό ή έστω “παράλληλο” πρόγραμμα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σχετικά έγκαιρα (παρά τις αντιφάσεις της) διέβλεψε ότι η διαχειριστική, φιλο ΕΕ στρατηγική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ γρήγορα θα οδηγούσε σε βίαιη εφαρμογή όλου του πακέτου των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων που υπαγορεύει το κεφάλαιο, το ΔΝΤ και οι ευρωδικτάτορες. Ήδη η πρόταση νόμου για το Ασφαλιστικό συντρίβει κάθε αυταπάτη για άμβλυνση της αντιλαϊκής επίθεσης, διαλύει αντικειμενικά κάθε περιθώριο λαϊκής ανοχής στη νέα κυβέρνηση και αποδεικνύει την ορθότητα της προηγούμενης εκτίμησης. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, τα αγροτικά μπλόκα, οι απεργίες των ναυτεργατών και κυρίως, η πολύ πετυχημένη πανεργατική απεργία της 4 Φλεβάρη δείχνουν ότι (ξανα)ανεβαίνει η μαχητικότητα στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, ότι μέσα στη…
20/Ιαν/2016 Γράφτηκε από τον
Η ''αδικαιολόγητη'' απουσία του ΠΑΜΕ από το συλλαλητήριο του Σαββάτου (16/1/16) ενάντια στο αντιασφαλιστικό κυβερνητικό έκτρωμα, μπορεί να μην εξέπληξε και από πολλούς να θεωρήθηκε ότι ήταν στο πλαίσιο της συνήθους αντιενωτικής διασπαστικής πρακτικής του ΚΚΕ. Και όμως ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Το ΠΑΜΕ είχε ψηφίσει με χέρια και πόδια στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ υπέρ της κινητοποίησης του Σαββάτου. Μάλιστα, υπερθεμάτιζε υπέρ αυτής. Ακόμα και όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ ρωτήθηκαν: μα, είστε σύμφωνοι και θα ρθείτε στην κινητοποίηση, οι ερωτώντες περίπου χλευάστηκαν για την ασέβεια τους από την ηγεσία του ΠΑΜΕ στην ΑΔΕΔΥ. Φαίνεται, όμως, πως άλλο το ΠΑΜΕ στην ΑΔΕΔΥ και άλλο το ΠΑΜΕ γενικώς και άλλο το ΚΚΕ, το οποίο, όπως ξέρετε, δεν έχει στόχο απλώς να ακυρωθεί το αντιασφαλιστικό έκτρωμα ή να ακυρωθεί το μνημόνιο και να ηττηθεί το μνημονιακό μπλοκ αλλά κάτι πολύ παραπάνω απ' αυτά τα ''μικρά'' και άκρως αποπροσανατολιστικά! Το ΚΚΕ έχει…
08/Ιαν/2016 Γράφτηκε από τον
Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Ρότερνταμ, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, άρχισαν το απόγευμα 24ωρη απεργία -την πρώτη έπειτα από δεκατρία χρόνια- απαιτώντας να μην χαθεί καμιά θέση εργασίας μετά τη διαδικασία αυτοματοποίησης των εγκαταστάσεων, μεταδίδουν ολλανδικά ΜΜΕ. «Τα συνδικάτα ζητούν τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν αναγκαστικές απώλειες θέσεων εργασίας μετά την εγκατάσταση νέων, εξαιρετικά αυτοματοποιημένων τερματικών» στο λιμάνι, ανέφεραν τα συνδικάτα FNV και CNV σε ανακοίνωσή τους. Σύμφωνα με τα δύο συνδικάτα, απειλούνται περίπου 800 θέσεις εργασίες επί του συνόλου των 3.600 στο λιμάνι. Το σχέδιο για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του λιμανιού, ονόματι Maasvlakte 2, που είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών στην Ολλανδία εδώ και δεκαετίες, έχει στόχο να διπλασιαστεί η δυνατότητα μεταφόρτωσης. Περίπου 700 εργαζόμενοι συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP. Τα συνδικάτα ζητούν επίσης να μην γίνουν απολύσεις ως το 2020 και να βελτιωθούν οι…
05/Ιαν/2016 Γράφτηκε από τον
Τη «χαριστική βολή» σε ό,τι έχει απομείνει από την Κοινωνική Ασφάλιση δίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με το νέο σχέδιο το οποίο παρουσίασε τη Δευτέρα 4 Γενάρη ο υπουργός Εργασίας στα κόμματα και αναμένεται να στείλει για έγκριση στο κουαρτέτο. Πρόκειται για πρόταση-σφαγείο των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων, όλων των Ταμείων και γενεών καθώς επιτίθεται με σφοδρότητα κυριολεκτικά όχι μόνο στους εν ενεργεία ασφαλισμένους αλλά και στους ήδη συνταξιούχους, ενώ παράλληλα καταδικάζει στη φτώχεια τις νέες γενιές που σήμερα εργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και με μεροκάματα της πείνας. Παρά τα όσα διατείνεται η κυβέρνηση, ότι δεν θα γίνουν νέες μειώσεις στις ήδη υπάρχουσες συντάξεις, οι κύριες συντάξεις μέσω του επανυπολογισμού τους θα περικοπούν, ενώ οι επικουρικές σε μια πορεία θα εξαφανισθούν. Η προσωρινή αναβολή στην επιβολή άμεσων περικοπών στις κύριες συντάξεις, μετά την αιμορραγία τους κατά 40% την τελευταία πενταετία, είναι ένας πολιτικός…
27/Δεκ/2015 Γράφτηκε από τον
Είναι μεγάλη η ζημιά που υπέστη πολιτικά η ΛΑΕ από την θετική ψήφο που έδωσαν στο προϋπολογισμό της Περιφέρειας οι αντιπεριφεριάρχες που πολιτεύονται στο όνομα της ΛΑΕ. Ωστό­σο το κύριο πρό­βλη­μα δεν είναι με μία έν­νοια η ψή­φι­ση η κα­τα­ψή­φι­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού το πρό­βλη­μα των προ­βλη­μά­των είναι ότι: συ­νε­χί­ζου­με τη συ­μπό­ρευ­ση με τον Συ­ρι­ζα στη Τ.Α και τα συν­δι­κά­τα- και μην κρυ­βό­μα­στε ανέ­ντι­μα πίσω από το εδώ έχου­με να κά­νου­με με πα­ρα­τά­ξεις- 4 μήνες μετά την συ­γκρό­τη­ση της ΛΑΕ σε ανε­ξάρ­τη­το πο­λι­τι­κό φορέα. Ενι­σχύ­σα­με στα μα­χη­τι­κά στοι­χεία του ερ­γα­τι­κού και λαϊ­κού κι­νή­μα­τος και της νε­ο­λαί­ας,- που οφεί­λει να απευ­θύ­νε­ται κυ­ρί­ως η ΛΑΕ για να πε­τύ­χου­με την συ­γκρό­τη­ση μιας νέας αξιό­πι­στης επα­να­στα­τι­κής αρι­στε­ράς,- την πε­ποί­θη­ση ότι: Όλοι το ίδιο είναι! Έτσι σύ­ντρο­φοι, της ΛΑΕ θα σκί­σου­με τα μνη­μό­νια; Φαί­νε­ται ότι και σεις δεν έχετε εναλ­λα­κτι­κή λύση (ΤΙΝΑ κατά το Συ­ρι­ζαι­ι­κο πο­λι­τι­κό σκε­πτι­κό)!!! Συ­μπέ­ρα­σμα γιατί να σας ακο­λου­θή­σου­με; Απο­τέ­λε­σμα το βά­θε­μα της…
20/Δεκ/2015 Γράφτηκε από τον
Του Θ. ΜΑΡΑΚΗ Δεν έχω σκοπό να γράψω μια μεγάλη ανάλυση για το θέμα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι το θέμα για το εργατικό κίνημα στη χώρα μας και όχι μόνο. Με το παρόν άρθρο θα προσπαθήσω να δώσω μια σύντομη απάντηση στο εύλογο ερώτημα συντρόφων μου: Πως είναι δυνατόν να κυριαρχούν ακόμη στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, των μεγάλων ομοσπονδιών, των σωματείων των πρώην ΔΕΚΟ και τραπεζών οι δεξιότατοι ρεφορμιστές οι οποίοι οδήγησαν κατ’ επανάληψη σε ήττες το εργατικό κίνημα. Έχασαν όλες τις μάχες της περιόδου 2009-2015 και ιδιαίτερα αυτών της περιόδου 2009-2012 όπου η διάθεση για αγώνα των εργαζομένων ήταν σε ψηλό επίπεδο; Η απάντηση είναι: εξ αιτίας της ρεφορμιστικής του δειλίας να κλιμακώσουν τους αγώνες πράγμα που απορρέει από την ενσωμάτωση τους στη λογική του συστήματος, στη λογική της ΤΙΝΑ (Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση), πράγμα που επιβεβαίωσε η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΣΕΕ με το «Nαι» στο δημοψήφισμα. Και…
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή