Σήμερα: 14/04/2024
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 08:48

Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014

Γράφτηκε από τον

 

    

               Για τις εορτές των Χριστουγέννων 2014, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον Οίκου Ναύτη

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται από 01-12-2014 έως και 29-12-2014.

Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:

(α) 300 ευρώ, για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς και

(β) 350 ευρώ, για τους έγγαμους ή έγγαμες ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.

 

1. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών τον ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 είναι οι άνεργοι ναυτικοί που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική Θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας δώδεκα (12) μήνεςεντός της τριετίας από 25-12-2011 έως 25-12-2014

ή

β) Έχουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική Θαλάσσια υπηρεσία εντός της πενταετίας από25-12-2009 έως 25-12-2014

2. Οι παραπάνω ναυτικοί πρέπει να έχουν τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 25-06-2013 έως 25-11-2014

(εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει τυχόν αποζημίωση για ασθένεια) .

3. Έχουν επιδοτηθεί για τακτική ανεργία μετά την 01/-/01/-2014 τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

4. Έχουν συνολική Θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες και απόλυση από τις τάξειςτον στρατού μετά τις 25-06-2014 (απολυτήριο στρατού).

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

  1. Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν. Φ)
  2. Κάρτα ανεργίας του ΓΕΝΕ ή φωτοτυπία αυτής με την επίδειξη της πρωτότυπης
  3. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν. Φ.
  4. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ με ναυτολογήσεις πρόσφατες που δεν εμφανίζονται στο μηχανογραφικόδελτίο
  5. Φωτοτυπία της σελίδας του Ν.Φ που έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές της Τακτικής Ανεργίας (μόνο για τουςεπιδοτούμενους για 4 μήνες τουλάχιστον)
  6. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου (ατομικό και της συζύγου ή των παιδιών)
  7. Βεβαίωση ναυτικής εταιρείας όταν στο Ν.Φ δεν αναφέρεται η αιτία της τελευταίας απόλυσης, από πλοίομε ξένη σημαία που είχε ή δεν είχε σύμβαση με το ΝΑΤ ή όταν υπάρχει αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014 13:46
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή