Σήμερα: 21/09/2018
Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

containership_.jpg

ΣΧΕΤ: Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αριθ. 6164/Γ4-606/19-07-2018 (ΦΕΚ 3218 Β΄/06-08-2018) «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας της απογραφής πλοίων και πληρωμάτων (ναυτεργατικού δυναμικού) και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων για το έτος 2018».

1. Με την ανωτέρω σχετική προκηρύχθηκε η διενέργεια της απογραφής ναυτεργατικού δυναμικού και συγκεκριμένα των ναυτικών ανεξαρτήτως εθνικότητας που υπηρετούν στα χωρητικότητας 100 κ.ο.χ. και άνω πλοία με Ελληνική σημαία και Ελληνόκτητα με ξένη σημαία που είναι ασφαλιστικώς συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.

2. Η εν λόγω απογραφή του έτους 2018 αποφασίστηκε να διενεργηθεί με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 20ή Σεπτεμβρίου. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων της απογραφής θα χρησιμοποιηθεί το διατιθέμενο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ» (αναφερόμενο ως ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στη συνέχεια του παρόντος), το οποίο θα συμπληρωθεί κατά περίπτωση από τους πλοιάρχους των πλοίων, τις Λιμενικές και τις παράλιες Προξενικές Αρχές.

3. Υπόχρεοι για τη συμπλήρωση των πιο πάνω ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ είναι:

(ι) Ο πλοίαρχος του πλοίου για τα πλοία που θα βρίσκονται κατά την ημερομηνία της απογραφής (20-09-2018) σε ενέργεια.

(ιι) Ο υπεύθυνος απογραφής που θα ορισθεί από την Λιμενική ή Προξενική Αρχή, για τ’ αργούντα και παροπλισμένα πλοία στην περιοχή της, κατά την ημέρα της απογραφής.
Επειδή για κάθε πλοίο της κατηγορίας αυτής (αργούντα – παροπλισμένα) που βρίσκονται στο εξωτερικό, οι Προξενικές Αρχές δεν γνωρίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη των ενώσεών σας για την συμπλήρωση και την αποστολή των σχετικών ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ που αφορούν στα πλοία αυτά.

4. Η συμπλήρωση του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ το οποίο είναι διαθέσιμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του σε μία από τις δύο μορφές θα γίνει σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ που περιέχονται στις σελίδες του.
Θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι, τα στοιχεία πλοίου και πληρώματος που θα καταχωρηθούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ πρέπει ν’ αναφέρονται στην ημερομηνία της απογραφής, δηλαδή στην 20ή Σεπτεμβρίου 2018 και η απογραφή πρέπει να διενεργηθεί την ημερομηνία αυτή. Εάν εξαιτίας ειδικών λόγων (π.χ. καθυστερημένη παραλαβή των ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ), η συμπλήρωση του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ γίνει αργότερα, τα στοιχεία αυτά θ’ αναφέρονται πάλι στην ημερομηνία της απογραφής (20-9-2018).
Τα στοιχεία του πληρώματος συμπληρώνονται με βάση τις εγγραφές στο Ναυτολόγιο ή από έτερα έγγραφα του πλοίου. Αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ο πλοίαρχος θα συμπληρώσει το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ έστω και με ελλείψεις και θα κάνει σχετική παρατήρηση σε ιδιαίτερο φύλλο στο οποίο θα δικαιολογεί τις ελλείψεις.
Στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα αναφέρονται όλοι οι ναυτικοί που υπηρετούν στο πλοίο, ανεξαρτήτως από την κανονική ή μη ναυτολόγησή τους. Εδώ τονίζουμε ιδιαίτερα, ότι τα στοιχεία που θ’ αναγραφούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά και γι’ αυτό απαγορεύεται απόλυτα να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν της ομαδοποιήσεώς τους σε Στατιστικούς Πίνακες.

5. Κατά τη διενέργεια της Απογραφής οι διενεργούντες αυτήν, για απόδειξη σύνταξης του σχετικού ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, θα σημειώνουν στη σελίδα των «παρατηρήσεων» του ναυτικού φυλλαδίου ή στο διαβατήριο του ναυτικού την ένδειξη «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 2018», την οποία θα μονογράφουν και σφραγίζουν.

6. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και οδηγίες συμπλήρωσης, αποθήκευσης και αποστολής αυτών θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, κάτω από την κατηγορία »Προϊόντα και Υπηρεσίες», υποκατηγορία »Συλλογή στοιχείων» (σύνδεσμος: http://www.statistics.gr/el/data-collection).

7. Ο πλοίαρχος του πλοίου τόσο για τη συμπλήρωση του έντυπου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και την παράδοσή του σε Λιμενική Αρχή ή την ταχυδρόμησή του (επί αποδείξει), όσο και για την ηλεκτρονική υποβολή θα καταχωρεί σχετικές εγγραφές στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου και θα το προσκομίζει σε Λιμενική ή Προξενική Αρχή για θεώρηση στο πρώτο λιμάνι κατάπλου του πλοίου.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή, αυτόματο μήνυμα υποβολής του ερωτηματολογίου θα αποστέλλεται άμεσα από το σύστημα της ΕΛΣΤΑΤ. Στη συνέχεια θα γίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ έλεγχος της ορθής και πλήρους συμπλήρωσης του υποβληθέντος ηλεκτρονικά ερωτηματολογίου και θα αποστέλλεται εντός 24 ωρών βεβαίωση δελτίου απογραφής του συγκεκριμένου πλοίου. Στην περίπτωση υποβολής του δελτίου του πλοίου μη εργάσιμη μέρα, η βεβαίωση θα αποστέλλεται εντός 48 ωρών.
Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική επιβεβαίωση που θα έχει αποσταλεί από την ΕΛΣΤΑΤ, εκτυπωμένη, θα πρέπει να τεθεί υπόψη της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου, από την οποία και θα ζητηθεί η θεώρηση της σχετικής ημερολογιακής εγγραφής. Στην περίπτωση που δεν έχει εν τω μεταξύ λάβει το πλοίο την επιβεβαίωση, θα πρέπει να παρουσιάσει το «αυτόματο μήνυμα υποβολής του δελτίου» που θα αποστέλλεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά την υποβολή του, καθώς και εκτύπωση του συμπληρωμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου που υπεβλήθη. Με βάση αυτά τα αποδεικτικά, θα παρέχεται η θεώρηση της σχετικής ημερολογιακής εγγραφής.

8. Η υποβολή των ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ και στις δύο μορφές (έντυπη/ηλεκτρονική) θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι καταχωρημένες σε αυτό. Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πλοίου ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται, της εταιρείας του πλοίου.

9. Οι πλοίαρχοι των πλοίων θα εφοδιασθούν με έντυπα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία που με φροντίδα των Εφοπλιστικών Ενώσεων είναι σκόπιμο να ενημερωθούν και επικουρικά:
(ι) από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. ή
(ιι) από τους αντιπροσώπους της ΠΝΟ ή
(ιιι) από τις Λιμενικές ή τις παράλιες Προξενικές Αρχές,
εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβουν έγκαιρα τα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ από την αρμόδια για τον εφοδιασμό τους εταιρεία. Προς τούτο ικανός αριθμός ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ θα σας αποσταλεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή/ Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών/ Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου & Υπηρεσιών / Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, από το οποίο μπορείτε να ζητάτε διευκρινήσεις (στο τηλ. 213 135 3590 και FAX 213 135 2398).

Θεωρούμε ότι αναγνωρίζετε την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συγκέντρωσης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, καθώς και τη σπουδαιότητα των σκοπών της απογραφής πλοίου και πληρώματος.

Σας ευχαριστούμε θερμά και εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον που είμαστε βέβαιοι ότι θα επιδείξετε προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της απογραφής.

πηγη: e-nautilia.gr

Ετικέτες

kardiaggeiaka-Bayer.jpg

Χαμηλά επίπεδα ενημέρωσης και επίγνωσης έχουν οι πολίτες σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, οι οποίες προκαλούν 17,7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως ανά τον κόσμο, δηλαδή περίπου διπλάσιους από τους θανάτους από καρκίνο.

 

Ειδικότερα,  τα αποτελέσματα μιας αντιπροσωπευτικής διεθνούς έρευνας για την επίγνωση σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, η οποία διεξήχθη σε 9.000 άτομα από εννέα χώρες ανά τον κόσμο, καταδεικνύουν ότι το ευρύ κοινό έχει γενικά περιορισμένες γνώσεις για τη σημασία της αγγειακής υγείας, ειδικότερα δε σε σχέση με τη στεφανιαία νόσο (ΣΝ) και την περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ).

Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας «Η Υγεία των Αγγείων μου» της Bayer, στόχος της οποίας είναι η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις αγγειακές παθήσεις, που αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως. Μάλιστα, ο αριθμός των 17,7 εκατομμυρίων θανάτων που προκαλούν οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι πάνω από το διπλάσιο του αριθμού των θανάτων από καρκίνο, της δεύτερης κύριας αιτίας θανάτου, που προκαλεί περίπου 8,8 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.

Κενά στη γνώση και την κατανόηση

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στη γνώση, κυρίως όσον αφορά στις συνέπειες της ΣΝ και της ΠΑΝ. Στην περίπτωση της ΣΝ, λιγότερα από ένα στα τρία (30%) άτομα είχαν επίγνωση του γεγονότος ότι η νόσος συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ενώ, δε, οι περισσότεροι (76%) από τους ερωτηθέντες μπορούσαν να συσχετίσουν τη ΣΝ με την καρδιά, λιγότεροι από ένας στους τρεις (29%) γνώριζαν με ποιον τρόπο η νόσος επηρεάζει άλλα όργανα, περιλαμβανομένου και του εγκεφάλου (29%) – η ΣΝ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, σε περίπτωση που η αθηρωματική πλάκα που έχει συσσωρευθεί στα αγγεία του εγκεφάλου σπάσει και προκαλέσει θρόμβο, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.

Οι γνώσεις σχετικά με τις συνέπειες της ΠΑΝ ήταν επίσης περιορισμένες και περισσότεροι από τους μισούς (55%) ερωτηθέντες δεν γνώριζαν ότι το κύριο πρόβλημα είναι η νέκρωση του ιστού στα κάτω άκρα λόγω της ανεπαρκούς ροής του αίματος. Πρόκειται για μια κατάσταση που ενδέχεται να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό, αλλά μόλις ένας στους πέντε (21%) ερωτηθέντες γνώριζε αυτή τη συνέπεια της ΠΑΝ.

Η επίγνωση στις ομάδες ατόμων μικρότερης ηλικίας είναι χαμηλή

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι στις ομάδες ατόμων μικρότερης ηλικίας οι γνώσεις σχετικά με τις αγγειακές νόσους, όπως είναι η ΣΝ και η ΠΑΝ, είναι περιορισμένες. Περισσότερα από τα μισά (55%) άτομα ηλικίας 18-24 ετών γνώριζαν ελάχιστα πράγματα σχετικά με αυτές τις νόσους ή δεν τις γνώριζαν καθόλου. Και ενώ η καρδιαγγειακή νόσος συχνά θεωρείται εσφαλμένα ότι προσβάλλει μόνο τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η ισχαιμική καρδιοπάθεια είναι η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου στα άτομα ηλικίας 30-49 ετών.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν περαιτέρω την ανάγκη να ενισχύσουμε την επίγνωση σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις παγκοσμίως. Τα ποσοστά θνησιμότητας αναμένεται να αυξηθούν παράλληλα με την αύξηση του πληθυσμού και να φθάσουν περίπου στα 20 εκατομμύρια ετησίως μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να αναχαιτίσουμε αυτή την τάση, εάν κινητοποιηθούμε περισσότερο για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτούς τους κινδύνους», δήλωσε ο καθηγητής Martin Cowie, Καθηγητής Καρδιολογίας στο Imperial College London και Σύμβουλος Καρδιολόγος στο Royal Brompton and Harefield NHS Foundation Trust του Λονδίνου. «Η καλύτερη ενημέρωση και η επίγνωση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης θα βοηθήσουν το κοινό και τους ασθενείς να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα, θα συμβάλουν στην πιο έγκαιρη διάγνωση και θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να κάνουν καλύτερες επιλογές όσον αφορά στον τρόπο ζωής τους για να περιορίζονται οι κίνδυνοι».

Ο Δρ. Frank Misselwitz, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος Θρόμβωσης & Αιματολογίας της Bayer AG, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας επισημαίνουν τις συνεχείς προκλήσεις – τόσο για τους ιατρούς όσο και για τους ασθενείς – που σχετίζονται με την επίγνωση και την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών αγγειακών διαταραχών. Επιβεβαιώνεται έτσι η δέσμευσή μας για την κάλυψη αναγκών σε περιοχές που θα βελτιώσουν την έκβαση για ασθενείς με ΣΝ και ΠΑΝ. Ο στόχος της εκστρατείας μας ‘Η Υγεία των Αγγείων μου’ είναι να ενισχύσουμε την επίγνωση των κινδύνων από τις αγγειακές νόσους και των μέτρων που μπορεί ο καθένας μας να λάβει για να προστατέψει το αγγειακό του σύστημα».

Η Έρευνα «Η Υγεία των Αγγείων μου»

Η έρευνα διεξήχθη προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός επίγνωσης του κοινού σχετικά με τη στεφανιαία νόσο (ΣΝ) και την περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ), ειδικότερα δε σε σχέση με την αγγειακή υγεία, και κατά πόσο υπάρχουν κενά γνώσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου διάρκειας 8-10 λεπτών που οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν online. Συμμετείχαν 9.000 ερωτώμενοι από εννέα χώρες (Βραζιλία, Καναδάς, Γερμανία, Μεξικό, Πολωνία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Η Εκστρατεία «Η Υγεία των Αγγείων μου»

Με στόχο να ενισχύσει την επίγνωση της σημασίας του αγγειακού συστήματος και της φροντίδας του, η Bayer ξεκίνησε την εκστρατεία «Η Υγεία των Αγγείων μου», ενημερώνοντας το ευρύ κοινό για τις αγγειακές παθήσεις, ειδικότερα δε για τη στεφανιαία νόσο (ΣΝ) και την περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ), και υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των αγγείων για να διατηρούνται οι αρτηρίες και τα αιμοφόρα αγγεία σε καλή κατάσταση. Στον ιστότοπο www.myvaschealth.com –που περιλαμβάνει ποικίλο υλικό, όπως animation, ενημερωτικά δελτία, παραπομπές σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλήθος δραστηριοτήτων–, το κοινό, τα άτομα αυξημένου κινδύνου και οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται για τη σημασία της φροντίδας του αγγειακού συστήματος. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, ενώ το περιεχόμενο της ελέγχεται από την εταιρία Bayer AG.

πηγη: onmed.gr

Ετικέτες

real-opla-xrysh-aygh.jpg

Εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες δείχνουν ότι ο Μιχαλολιάκος, πέντε βουλευτές της Χρυσής Αυγής, καθώς και άλλα μέλη της οργάνωσης διέθεταν παρανόμως τουλάχιστον 16 πλήρως λειτουργικά όπλα, χωρίς καμία σχετική νόμιμη άδεια.

Το ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Real News και το υπογράφει ο 

Διαβάστε ρεπορτάζ πατώντας στον από κάτω σύνδεσμο: 

https://www.imerodromos.gr/wp-content/uploads/2018/09/real-xa-214x300.png

ΠΗΓΉ: imerodromos.gr

Ετικέτες

_εκρηκτικό_κοκτέιλ_αναταραχής_και_ανταγωνισμών.jpg

Μωυσής Λίτσης, δημοσιογράφος

Χρηματοπιστωτικό σύστημα και γεωπολιτική σκακιέρα σε παράλληλη κρίση

Από την Τουρκία μέχρι την Αργεντινή και την Ιταλία, τα συστατικά μιας νέας α λα Lehman Brothers κρίσης είναι εδώ. Το ενδεχόμενο, ωστόσο, μιας νέας διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής έρχεται σε μία περίοδο έντονων διεθνών γεωπολιτικών ανταγωνισμών που καθιστούν ακόμη πιο γκρίζο το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό τοπίο.  Οι ίδιοι οι απολογητές άλλωστε του συστήματος, με αφορμή την επέτειο των δέκα χρόνων από την κατάρρευση της Lehman, που σηματοδότησε την μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση από τη δεκαετία του ’30, δεν χάνουν ευκαιρία να μιλούν για το… αναπόφευκτο μιας νέας κρίσης.

Χαρακτηριστική η πρόσφατη διαπίστωση του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας την τριετία 2007-2010 στον Γκάρντιαν, ότι ο κόσμος «υπνοβατεί προς την επόμενη κρίση». Σε αντίθεση με το 2008-2010, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Μπράουν, δεν υπάρχει «διεθνής συνεργασία για να μας βγάλει από μία παγκόσμια κρίση». Δήλωση που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παραδοχή, πως το καπιταλιστικό στρατόπεδο δεν είναι σήμερα αρραγές όπως το 2008-10, με μικρούς και μεγάλους περιφερειακούς ανταγωνισμούς να εκδηλώνονται πλέον με οξύτητα, μπροστά στα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η χρόνια οικονομική στασιμότητα: Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας, αντιπαράθεση ΗΠΑ-ΕΕ-Γερμανίας, Διχασμός ΕΕ, περιφερειακοί ανταγωνισμοί στη Συρία.

Οι νομισματικές εξελίξεις σε Τουρκία και Αργεντινή (υποτιμήσεις- παρέμβαση ΔΝΤ), οι πιέσεις στα ιταλικά ομόλογα εν μέσω αυξανόμενων τριβών ανάμεσα στη Ρώμη και τις Βρυξέλλες και το ενδεχόμενο ενός άτακτου Brexit τον Μάρτιο του 2019 στέλνουν τα πρώτα σήματα κινδύνου για έναν επερχόμενο γύρο διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής. Οι αυξήσεις επιτοκίων σε ΗΠΑ και Βρετανία και σύντομα ίσως και στην ευρωζώνη, δυσχεραίνουν την αποπληρωμή του δυσθεώρητου συσσωρευμένου ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, με τη δυνατότητα παρεμβάσεων μέσω φθηνού χρήματος να έχει πλέον εξαντληθεί.

Στην Αργεντινή, μετά τη χρεοκοπία του 2001, το ΔΝΤ επιστρέφει, καθώς το πέσο έχει υποτιμηθεί κατά 60% έναντι του δολαρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης του αργεντίνικου χρέους και υψηλού πληθωρισμού. Στην Τουρκία, η πτώση κατά 40% της τουρκικής λίρας και η μεγάλη αύξηση των επιτοκίων, οδηγούν τον Ερντογάν επίσηςστην πόρτα του διεθνούς οργανισμού. Η φούσκα της μεγάλης ανάπτυξης (με δανεικά) που δημιούργησε η άνοδος Ερντογάν στην εξουσία για πρώτη φορά το 2002, μετά την τότε πιστωτική κρίση του 2001, σπάει… O Τούρκος πρόεδρος κόμπαζε μάλιστα πριν μερικά χρόνια, πως αποπλήρωσε το ΔΝΤ, την ώρα που η γειτονική Ελλάδα βούλιαζε στην κρίση…

Αργεντινή και Τουρκία είναι από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες, μέλη της Ομάδας των 20 πιο Αναπτυσσόμενων Οικονομιών στον Κόσμο(G20).  Επιπλέον, η Τουρκία παίζει σημαίνοντα στρατηγικό ρόλο στις εξελίξεις στη Συρία, με τον Ερντογάν να ονειρεύεται νεοθωμανικά μεγαλεία, πουλώντας σωβινισμό στο εσωτερικό της χώρας.

Όσο για την Ιταλία, η άνοδος του κόστους δανεισμού, ξαναφέρνει στο προσκήνιο την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Η Ιταλία με χρέος πάνω από δύο τρισ. ευρώ(130% του ΑΕΠ), έχει το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη. Το 2012 απέφυγε την ταπεινωτική λύση ,ιας διάσωσης, χάρη στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ. Σήμερα, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική, με την ακροδεξιά Λέγκα πλέον στην κυβέρνηση και τις ψυχροπολεμικές σχέσεις Ρώμης-Βρυξελλών, λόγω της μεταναστευτικής κρίσης και της προσπάθειας της ιταλικής κυβέρνησης να παρακάμψει τον κορσέ του Συμφώνου Σταθερότητας.

Την ίδια στιγμή, οι εσωτερικές αντιθέσεις στην ΕΕ οξύνονται, ενώ το ίδιο το Brexit, στην περίπτωση μη συμφωνίας απειλεί με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις τη Βρετανία αλλά και την ίδια την ΕΕ. Σε διεθνές επίπεδο η πολιτική του Τραμπ «πρώτα η Αμερική» οξύνει τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας και ΗΠΑ-Γερμανίας(ΕΕ). Στη Μέση Ανατολή, ΗΠΑ/ΕΕ, Ρωσία, Τουρκία, Ιράν και Ισραήλ παρεμβαίνουν ανοικτά επιχειρώντας να διαμορφώσουν την επόμενη μέρα στη Συρία, ενώ στη νοτιοανατολική Ασία ο οικονομικός ανταγωνισμός, οδηγεί σε μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση την Κίνα.

Οι εξελίξεις αυτές συνθέτουν ένα δύσκολο γεωπολιτικό πάζλ, στο οποίο αν δεν υπάρξει σύντομα μια διεθνής αριστερή, αντιπολεμική και αντικαπιταλιστική εγρήγορση, ίσως να οδηγηθούμε σε νέα πολύ μεγαλύτερα μακελειά…

ΠΗΓΗ: prin.gr

Ετικέτες
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή