Σήμερα: 20/03/2018
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 00:00

Τα ψεύδη της NOBEL MARITIME INC και η απάντηση της ΠΕΝΕΝ

Γράφτηκε από

Ventouris_BARI_new_photo.jpg

Σε καταγγελία της ΠΕΝΕΝ, που επιδόθηκε στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας στις 8/7/2015, επιχείρησε να απαντήσει και να διαψεύσει το περιεχόμενό της η πλοιοκτήτρια εταιρεία του Ε/Γ- Ο/Γ «BARI» NOBELMARITIME.

Στην πραγματικότητα οι εκπρόσωποι της ανωτέρω εταιρείας ψεύδονται ασύστολα και προσπαθούν να παραπλανήσουν και τις εποπτικές αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Η βασικότερη καταγγελία της ΠΕΝΕΝ αφορά το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία στα πλαίσια της «πολιτικής των Αθηνών», που έχει αποφασισθεί από την ITF με την συμμετοχή της ΠΝΟ, α) δεν έχει την οργανική σύνθεση όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, αντίθετα η επάνδρωση στηρίζεται στην κυπριακή σημαία όπως αναγκάζεται να ομολογήσει η εταιρεία στην απαντητική επιστολή της προς την ΠΕΝΕΝ και τις υπηρεσίες του ΥΝΑ, β) ομολογεί ότι κατά παράβαση της «πολιτικής των Αθηνών» έχει ναυτολογημένους αλλοδαπούς οι οποίοι αμείβονται με μισθούς ITF και όχι της Ελλάδας ή της Ιταλίας. Τόσο η επάνδρωση όσο και το μισθολόγιο των αλλοδαπών ναυτικών συνιστά πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού αφού ακόμη και με τις ειδικές συνθέσεις που δόθηκαν με τον νόμο 4145/2013 και τις υπουργικές αποφάσεις που ακολούθησαν, οι πραγματικές θέσεις εργασίας των ελληνικών πλοίων είναι δύο έως και τρεις φορές παραπάνω από αυτές που προβλέπουν οι Υπουργικές αποφάσεις Βαρβιτσιώτη για τα πλοία αυτά. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις πραγματικές ανάγκες του πλοίου η σύνθεση του Ε/Γ – Ο/Γ έπρεπε να είναι πάνω από 60 άτομα!!!

Αναφορικά με την απασχόληση αλλοδαπών Ναυτικών, η απάντηση της εταιρείας επιβεβαιώνει πλήρως την καταγγελία της ΠΕΝΕΝ και ομολογεί την διαφορετική μισθολογική μεταχείριση μεταξύ ελλήνων και αλλοδαπών Ναυτικών που στα πλαίσια μιας ενδοκοινοτικής γραμμής επίσης συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό και διαμορφώνει με αυθαίρετο τρόπο το πλαίσιο και τα ελληνικά πλοία να λειτουργήσουν με ανάλογους κανόνες!!

Σχετικά με το μισθολόγιο των ελλήνων Ναυτικών η ΠΕΝΕΝ γνωρίζει άριστα ότι η εταιρεία έχει δώσει για υπογραφή ατομικές Συμβάσεις Εργασίας οι οποίες παραβιάζουν την ελληνική ΣΣΕ και οι αντίθετοι ισχυρισμοί της εταιρείας είναι εκτός πραγματικότητας.

Αναφορικά με την κοινωνική ασφάλιση των ελλήνων Ναυτικών ακόμη δεν έχει υπογραφεί σύμβαση ώστε να συμβληθεί το πλοίο με το ΝΑΤ.

Επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η αντικατάσταση των κοινοτικών και μη ναυτικών δεν έγινε όπως ζητήσαμε πριν τον απόπλου του πλοίου στις 10/7/2015.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το συγκεκριμένο πλοίο και η πλοιοκτήτρια εταιρεία μεθοδεύει την ντε φάκτο παραβίαση όλων των κανόνων που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συγκοινωνίες μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος σημειώνουμε ότι μετά από την καταγγελία της ΠΕΝΕΝ το ΥΝΑ διέταξε τον έλεγχο των καταγγελιών μας ενώ η ΠΝΟ ζήτησε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία να γίνει άμεσα συνάντηση με σκοπό να αποκατασταθεί η νομιμότητα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η σύσκεψη θα γίνει στις 14/7/2015 στις 11.30 π.μ

Κατά τα λοιπά η απάντηση της εταιρείας είναι απολύτως αβάσιμη, ανακριβή και παραπλανητική.

Με εντολή Διοίκησης

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Νταλακογεώργος Αντώνης                                          Κροκίδης Νικόλαος

Το ανωτέρω έγγραφο εστάλη:

-            Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Θοδωρή Δρίτσα

           - Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας κ. Γιάννη Θεοτοκά

           - Αρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Αθανάσιο Αθανασόπουλο

           - ΥΝΑ/Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ρεΐζη Δρόσο

           - Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας

           - ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία

Σε καταγγελία της ΠΕΝΕΝ, που επιδόθηκε στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας στις 8/7/2015, επιχείρησε να απαντήσει και να διαψεύσει το περιεχόμενό της η πλοιοκτήτρια εταιρεία του Ε/Γ- Ο/Γ «BARI» NOBEL MARITIME.

Στην πραγματικότητα οι εκπρόσωποι της ανωτέρω εταιρείας ψεύδονται ασύστολα και προσπαθούν να παραπλανήσουν και τις εποπτικές αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Η βασικότερη καταγγελία της ΠΕΝΕΝ αφορά το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία στα πλαίσια της «πολιτικής των Αθηνών», που έχει αποφασισθεί από την ITF με την συμμετοχή της ΠΝΟ, α) δεν έχει την οργανική σύνθεση όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, αντίθετα η επάνδρωση στηρίζεται στην κυπριακή σημαία όπως αναγκάζεται να ομολογήσει η εταιρεία στην απαντητική επιστολή της προς την ΠΕΝΕΝ και τις υπηρεσίες του ΥΝΑ, β) ομολογεί ότι κατά παράβαση της «πολιτικής των Αθηνών» έχει ναυτολογημένους αλλοδαπούς οι οποίοι αμείβονται με μισθούς ITF και όχι της Ελλάδας ή της Ιταλίας. Τόσο η επάνδρωση όσο και το μισθολόγιο των αλλοδαπών ναυτικών συνιστά πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού αφού ακόμη και με τις ειδικές συνθέσεις που δόθηκαν με τον νόμο 4145/2013 και τις υπουργικές αποφάσεις που ακολούθησαν, οι πραγματικές θέσεις εργασίας των ελληνικών πλοίων είναι δύο έως και τρεις φορές παραπάνω από αυτές που προβλέπουν οι Υπουργικές αποφάσεις Βαρβιτσιώτη για τα πλοία αυτά. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις πραγματικές ανάγκες του πλοίου η σύνθεση του Ε/Γ – Ο/Γ έπρεπε να είναι πάνω από 60 άτομα!!!

Αναφορικά με την απασχόληση αλλοδαπών Ναυτικών, η απάντηση της εταιρείας επιβεβαιώνει πλήρως την καταγγελία της ΠΕΝΕΝ και ομολογεί την διαφορετική μισθολογική μεταχείριση μεταξύ ελλήνων και αλλοδαπών Ναυτικών που στα πλαίσια μιας ενδοκοινοτικής γραμμής επίσης συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό και διαμορφώνει με αυθαίρετο τρόπο το πλαίσιο και τα ελληνικά πλοία να λειτουργήσουν με ανάλογους κανόνες!!

Σχετικά με το μισθολόγιο των ελλήνων Ναυτικών η ΠΕΝΕΝ γνωρίζει άριστα ότι η εταιρεία έχει δώσει για υπογραφή ατομικές Συμβάσεις Εργασίας οι οποίες παραβιάζουν την ελληνική ΣΣΕ και οι αντίθετοι ισχυρισμοί της εταιρείας είναι εκτός πραγματικότητας.

Αναφορικά με την κοινωνική ασφάλιση των ελλήνων Ναυτικών ακόμη δεν έχει υπογραφεί σύμβαση ώστε να συμβληθεί το πλοίο με το ΝΑΤ.

Επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η αντικατάσταση των κοινοτικών και μη ναυτικών δεν έγινε όπως ζητήσαμε πριν τον απόπλου του πλοίου στις 10/7/2015.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το συγκεκριμένο πλοίο και η πλοιοκτήτρια εταιρεία μεθοδεύει την ντε φάκτο παραβίαση όλων των κανόνων που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συγκοινωνίες μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος σημειώνουμε ότι μετά από την καταγγελία της ΠΕΝΕΝ το ΥΝΑ διέταξε τον έλεγχο των καταγγελιών μας ενώ η ΠΝΟ ζήτησε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία να γίνει άμεσα συνάντηση με σκοπό να αποκατασταθεί η νομιμότητα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η σύσκεψη θα γίνει στις 14/7/2015 στις 11.30 π.μ

Κατά τα λοιπά η απάντηση της εταιρείας είναι απολύτως αβάσιμη, ανακριβή και παραπλανητική.

Με εντολή Διοίκησης

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Νταλακογεώργος Αντώνης                                          Κροκίδης Νικόλαος

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή