Σήμερα: 18/12/2018
Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018 10:49

Παρέμβαση της ΠΕΝΕΝ στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε για την απόδοση αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών στους Ναυτικούς των Ωκεανογραφικών «ΑΙΓΑΙΟ» και «ΦΙΛΙΑ»

Γράφτηκε από

elkethe_-_αιγαιο_.jpg

Μετά από διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποίησε το Προεδρείο της ΠΕΝΕΝ με το πλήρωμα και τους αξιωματικούς των ωκεανογραφικών πλοίων «ΑΙΓΑΙΟ» και «ΦΙΛΙΑ» που ανήκουν στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών), διαπιστώθηκε ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια παρακρατούνταν παράτυπα και εσφαλμένα ασφαλιστικές εισφορές από τους Ναυτεργάτες αυτών των πλοίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ΣΣΕ Ακτοπλοΐας ενώ οι μισθοί των Ναυτικών είχαν διαμορφωθεί από το 2008 σε ειδική ΣΣΕ που αφορούσε αποκλειστικά τα πλοία αυτά. Παρά ταύτα η υπηρεσία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε εξακολουθούσε επί σειρά ετών να κάνει κρατήσεις με βάση την ΣΣΕ της Ακτοπλοΐας…… Ανάλογη διαφορά προέκυψε επίσης στις εισφορές που αφορούν την επικουρική ασφάλιση (ΚΕΑΝ) για το 2017……Επίσης για το έτος 2017 συνεχίστηκε να παρακρατείται η εισφορά υπέρ των Ταμείων Πρόνοιας Αξιωματικών (ΤΠΑΕΝ) και Κατωτέρων Πληρωμάτων (ΤΠΚΠΕΝ) με λάθος τρόπο κι όχι με το 4% που ισχύει από 1/1/2017.

Το Προεδρείο της ΠΕΝΕΝ διερεύνησε το ιστορικό των παρακρατηθέντων εισφορών στις υπηρεσίες του ΝΑΤ όπου διαπίστωσε ότι εισφορές που παρακρατούνταν από το πλήρωμα δεν αποδίδονταν στο ΝΑΤ το οποίο εισέπραττε για λογαριασμό τους τις εισφορές ακριβώς που αντιστοιχούσαν στα δύο πλοία σύμφωνα με το μισθολόγιο που διαμορφώθηκε την περίοδο 2008-2009.

Όμως η υπηρεσία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε εξακολουθούσε την αυξημένη παρακράτηση των εισφορών σύμφωνα με την ΣΣΕ!!!

Μετά από αυτό το γεγονός η ΠΕΝΕΝ απευθύνθηκε στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε και απαίτησε άμεσα να γίνει εκκαθάριση των διαφορών στις ασφαλιστικές εισφορές και να αποδοθούν οι επιπλέον παρακρατηθέντες εισφορές στους δικαιούχους Ναυτεργάτες που υπηρέτησαν ή εργάζονται και σήμερα στα ανωτέρω πλοία.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε αναγνώρισε το λάθος…… και το απέδωσε στην αρμόδια υπηρεσία του λογιστηρίου του….. Τέλος συμφωνήθηκε να επιστραφούν τις επόμενες μέρες τα χρήματα που αντιστοιχούν κατά ειδικότητα και χρόνο υπηρεσίας στους δικαιούχους Ναυτεργάτες.      

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή