Σήμερα: 18/10/2017
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
20/Μαϊ/2016 Γράφτηκε από
Του ΘΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΑΚΗ* Θεωρούμε ότι πράττουν το σωστό στο ΠΑΜΕ και στο ΚΚΕ όταν αποτιμούν τα συμπεράσματα από την 3ημερη γενική απεργία στα σωματεία που ελέγχουν με συσκέψεις διοικητικών συμβουλίων και γενικές συνελεύσεις. Γιατί η αποτυχία είναι η μόνη λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα της 3ημερης γενικής απεργίας. Και η αποτυχία γίνεται εξαιρετικά μεγάλη αν κατά πρώτο αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του διακυβεύματος το οποίο καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι λαϊκές μάζες και κατά δεύτερο όταν συγκριθεί με αυτή της 4ης του Φλεβάρη, η οποία κατά τη γνώμη μας ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση και συμμετοχή-με την έννοια ότι συμμετείχαν όλα τα καταπιεζόμενα στρώματα της κοινωνίας σε όλες τις βασικές πόλεις της χώρας-στην ιστορία του εργατικού-λαϊκού κινήματος της χώρας. Αντί για κλιμάκωση είχαμε παταγώδη αποκλιμάκωση. Από την περιγραφή της συζήτησης που μας δίνει ο “Ριζοσπάστης”12/5/2016 και από την συνέντευξη του μέλους της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και στελέχους του…
25/Απρ/2016 Γράφτηκε από
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑ* Στην τηλεοπτική εκπομπή του Γ. Παπαδάκη της 20.4.2016 «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ», ο Γ. Κατρούγκαλος, μιλώντας από το Άμστερνταμ όπου μετείχε σε σύνοδο των Υπουργών Εργασίας της ΕΕ, απάντησε ότι δίνει ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη στους έχοντες λίγα χρόνια ασφάλισης (15 – 25) και«τα παίρνει» από τους «μαντιλάκηδες», δηλαδή από αυτούς που φοράνε γραβάτα και φέρουν μαντιλάκι στο πέτο του σακακιού τους, τους οποίους θεωρεί ως προνομιούχους επειδή έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και έχουν καταβάλλει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να δικαιούνται υψηλότερες συντάξεις. Με την άποψή του αυτή ο Υπουργός ομολογεί ότι αναθέτει στους έχοντες πολλά χρόνια ασφάλισης και έχοντες καταβάλλει πολλαπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές, την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους. Όμως, στην κοινωνική ασφάλιση, ο πράγματι υπαρκτός αναδιανεμητικός της ρόλος εξαντλείται στη θέσπιση ενός ανωτάτου ορίου (με την παράλληλη θέσπιση και ενός αντίστοιχου κατωτάτου ορίου) στη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών κι αυτό γίνεται με το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου .…
25/Απρ/2016 Γράφτηκε από
Θαυμάσια! Σε μια στιγμή που με το κυβερνητικό νομοσχέδιο-έκτρωμα απειλούνται ασφαλιστικές κατακτήσεις ενός αιώνα και θάβεται η κοινωνική ασφάλιση, ενώ στο ίδιο νομ/διο και σε αυτό που θα ακολουθήσει προωθείται ένα τσουνάμι φόρων ύψους 3,6 δισ. ευρώ, για να μην αναφερθούμε στα πρόσθετα υπό “διαπραγμάτευση” μέτρα ύψους 3,4 δισ. που απαιτεί κυρίως, το ΔΝΤ, το συνδικαλιστικό κίνημα, στην πλειοψηφική του έκφραση, είτε καθεύδει, κάνοντας τα γλυκά μάτια στο μνημονιακό πολιτικό τόξο είτε αποφασίζει μονοπαραταξιακούς χωριστικούς αγωνιστικούς “περιπάτους”, οι οποίοι, υπό τις παρούσες περιστάσεις, ουδόλως απειλούν τα κυβερνητικά μνημονιακά μέτρα και ίσως να μην ενοχλούν καν το κυβερνητικό στρατόπεδο. Η αναφορά δεν γίνεται μόνο στην “κουτοπόνηρη” απόφαση της εξωνυμένης πλειοψηφίας των “Παναγοπουλαίων” της ΓΣΕΕ για 48-ωρη απεργία τις μέρες ψήφισης του νομοσχεδίου εκτρώματος στη Βουλή, την οποία ασμένως και “περιέργως” χειροκρότησε το ΠΑΜΕ. Και χαρακτηρίζουμε ως “κουτοπόνηρη” μια τέτοια απόφαση διότι η απεργιακή κινητοποίηση γίνεται πολύ καθυστερημένα, όταν το νομοσχέδιο θα…
25/Απρ/2016 Γράφτηκε από
Όπως αναμενόταν, η τελική εκδοχή του Ασφαλιστικού, είναι χειρότερη από το προσχέδιο Κατρούγκαλου. Με στο­χευό­με­νη διαρ­ροή στην «ΑΥΓΗ της Κυ­ρια­κής», ήρθε στο φώς της δη­μο­σιό­τη­τας ένα μέρος από το νο­μο­σχέ­διο για το Ασφα­λι­στι­κό που η κυ­βέρ­νη­ση επι­διώ­κει να κα­τα­θέ­σει στη βουλή την ερ­χό­με­νη Πέμ­πτη, δεί­χνο­ντας νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη «με­ταρ­ρυθ­μι­στι­κή απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα» προς τους εκ­προ­σώ­πους των δα­νει­στών και ευ­ελ­πι­στώ­ντας ότι, την επό­με­νη μέρα, στο Eurogroup της Πα­ρα­σκευ­ής 22/4, θα πάρει την έγκρι­ση των επι­τε­λεί­ων του ευ­ρω­παϊ­κού κε­φα­λαί­ου για την ολο­κλή­ρω­ση της πρώ­της αξιο­λό­γη­σης. Παρά τα ωραία λόγια της αι­τιο­λο­γι­κής έκ­θε­σης για «ισο­νο­μία και κοι­νω­νι­κή δι­καιο­σύ­νη», το πε­ριε­χό­με­νο των αλ­λα­γών επι­βε­βαιώ­νουν τις δη­μο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες των τε­λευ­ταί­ων ημε­ρών, που μι­λού­σαν για δρα­μα­τι­κές πε­ρι­κο­πές στις συ­ντά­ξεις, τόσο στις κύ­ριες όσο και στις επι­κου­ρι­κές, στο εφά­παξ, στο ΕΚΑΣ καθώς και στις συ­ντά­ξεις ανα­πη­ρί­ας. Και δεν μπο­ρού­σε να γίνει δια­φο­ρε­τι­κά, όταν η πε­ρί­φη­μη «δια­πραγ­μά­τευ­ση» ξε­κι­νού­σε από την πιστή εφαρ­μο­γή των όσων προ­βλέ­πο­νται στο μνη­μό­νιο Τσί­πρα. Ει­δι­κό­τε­ρα: -Από 1.1.2017 οι…
25/Απρ/2016 Γράφτηκε από
Στις εκλογές του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων και συναφών επαγγελμάτων Ν. Αττικής που διεξήχθηκαν στο διάστημα μεταξύ 4-10 και 13-14 Απριλίου, η Λάντζα αγωνιστική εργατική συσπείρωση στον επισιτισμό-τουρισμό έδωσε την πρώτη της εκλογική μάχη, πετυχαίνοντας να εκλέξει έναν αντιπρόσωπο στην Κεντρική Διοίκηση, έναν αντιπρόσωπο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων και δύο αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Η Λάντζα από την ίδρυσή της το 2014 έως και σήμερα παρεμβαίνει μαχητικά στο σύνολο του κλάδου και μέσα από τις τάξεις του Συνδικάτου. Η εκλογή αντιπροσώπου στην Κεντρική Διοίκηση, σε ένα από τα μαζικότερα συνδικάτα της Αττικής (συνολικά ψήφισαν 2.984) που εντάσσεται σε έναν από τους πλέον κομβικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την μαζικοποίηση και οργάνωση των εργαζομένων του κλάδου, θέτοντας νέα στοιχεία και χαρακτηριστικά. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις πλέον μαύρες συνθήκες εκμετάλλευσης και εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Μαύρη…
14/Απρ/2016 Γράφτηκε από
Την Παρασκευή 8/04 στο ΤΕΕ, πραγματοποιήθηκε συνέλευση αγώνα, έπειτα από κάλεσμα της πρωτοβουλίας πρωτοβάθμιων σωματείων για το συντονισμό, με την συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων, επιτροπών αγώνα, συνελεύσεων, συλλογικοτήτων, αγωνιστών και συνδικαλιστών. Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι η «διαπραγμάτευση» κυβέρνησης και οι θεσμών (ΕΕ-ΔΝΤ) διαμορφώνουν ένα ακόμα χειρότερο ν/σχέδιο που κατεδαφίζει το δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, φέρνει νέα φοροκαταιγίδα τόσο στους άμεσους όσο και στους έμμεσους και ακόμα πιο αντιλαϊκούς φόρους. Ετοιμάζονται να παραδώσουν τη λαϊκή κατοικία και τα κόκκινα δάνεια στα ξένα funds, τη δημόσια περιουσία στις ορέξεις των δανειστών και των αρπακτικών του κεφαλαίου με επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται ο κίνδυνος να μεγαλώσει ο λογαριασμός των 5,5 δις που θα πληρώσει ο λαός ενώ ανοίγει η άμεση προοπτική για το επόμενο – 4ο Μνημόνιο και τη συνέχιση και άλλων σκληρών αντιλαϊκών μέτρων ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ. Η απειλή γενίκευσης του πολέμου, το κτύπημα των προσφύγων και του κινήματος αλληλεγγύης από την κυβέρνηση…
05/Απρ/2016 Γράφτηκε από
Του Δημήτρη Σταμούλη* Πριν από λίγες ημέρες δύο εργάτες ιδιώτη υπεργολάβου τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν τους χτύπησε το ηλεκτρικό ρεύμα την ώρα που έκαναν εργασίες σε κολόνα της ΔΕΗ, στα Ιωάννινα. Την Τετάρτη ένας 53χρονος εργάτης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης τραυματίστηκε, όταν έπεσε μέσα στο αμπάρι ενός φορτηγού πλοίου, ξένης σημαίας, το οποίο βρισκόταν προσδεδεμένο σε προβλήτα του λιμανιού. Στις αρχές Μαρτίου, άλλος ένας εργάτης της ΔΕΗ στο Αμύνταιο Φλώρινας, χτυπήθηκε από 6000 βολτ και σκοτώθηκε ακαριαία. Διαφορετικά στιγμιότυπα από χώρους δουλειάς, όπου εργάτες έδιναν τη μάχη του μεροκάματου, χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα πρόληψης, και το «πλήρωσαν», επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφάλειας εν ώρα εργασίας. Μπορεί η ανεργία να παραμένει γαντζωμένη σε πολύ υψηλά ποσοστά και ο κλάδος των κατασκευών να «φυτοζωεί», αλλά το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση των εργατικών ατυχημάτων, με τον αριθμό των νεκρών και τραυματισμένων εργατών διαρκώς να αυξάνεται. Ο πρόσφατος κατάλογος είναι…
05/Απρ/2016 Γράφτηκε από
Σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα για να μην περάσουν τα αντεργατικά μέτρα που ετοιμάζονται να ψηφίσουν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη βουλή, με τη συγκατάθεση της ΕΕ και του ΔΝΤ. Αυτό απέδειξε η σημερινή κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στο Χίλτον, όπου και κατοικοεδρεύει το κουαρτέτο των «θεσμών», η ΑΔΕΔΥ και πρωτοβάθμια σωματεία. Αυτό έδει­ξε η ση­με­ρι­νή συ­γκέ­ντρω­ση στο Χίλ­τον. Στη συ­γκέ­ντρω­ση συμ­με­τεί­χε και ο Συ­ντο­νι­σμός Συλ­λο­γι­κο­τή­των και επι­τρο­πές αγώνα από γει­το­νιές, όπως η επι­τρο­πή αγώνα Ζω­γρά­φου κ.α. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι έδει­ξαν ότι είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να αντι­στα­θούν μέχρι τέ­λους στα μνη­μό­νια και στις μαύ­ρες μέρες που τους πε­ρι­μέ­νουν αν εφαρ­μο­στούν το νέο ασφα­λι­στι­κό και το νέο φο­ρο­λο­γι­κό. Ιδιαί­τε­ρα αν έχουν στο πλευ­ρό τους την Αρι­στε­ρά καθώς τα μπλοκ που δώ­σα­νε τον τόνο στην κι­νη­το­ποί­η­ση ήταν αυτά της ΛΑΕ και της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ. Απών για μια ακόμη φορά δυ­στυ­χώς το ΚΚΕ, σε μια συ­γκέ­ντρω­ση που δίνει τον τόνο ενό­ψει της 24ω­ρης πα­νελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας…
05/Απρ/2016 Γράφτηκε από
Πειραιάς 4.4.16 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα ΔΣ της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜ.Υ.Λ.Ε) και Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ αποφάσισαν την πραγματοποίηση 24ωρης Απεργίας την Παρασκευή 08.04.2016 και συγκέντρωση – πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Διαδηλώνουμε ενάντια στις φιέστες και τα πανηγύρια που οργανώνουν Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ για το ξεπούλημα των Λιμανιών, λες και δεν είναι αυτοί, που άλλα έλεγαν και άλλα διαβεβαίωναν πριν ένα χρόνο τους εργαζόμενους και τον Πειραϊκό λαό και άλλα πράττουν σήμερα. Αιδώς Αργείοι ! Εμείς σταθερά διεκδικούμε : Να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση – πώληση των Ο.Λ.Π και Ο.Λ.Θ και των Λιμανιών εθνικής σημασίας. 2.Να κατοχυρωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των Λιμανιών και η αναπτυξιακή προοπτική τους. 3.Να διασφαλιστεί το θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως ορίζεται από τον Ν. 2688/99 και Ν. 2932/01, τους Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού και τις ΣΣΕ και να ακυρωθούν οι μνημονιακοί νόμοι που φαλκιδεύουν τον θεσμό των ΣΣΕ. 4.Να…
01/Απρ/2016 Γράφτηκε από
Σαράντος Αλεξανδρής, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ορυχείων – Σταθμών ΔΕΗ Μεγαλόπολης «Οι εργαζόμενοι δεν προσδοκούν κάτι το νέο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους από τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό της ΓΣΕΕ» τονίζει ο Σαράντος Αλεξανδρής, μέλος ΔΣ του Σωματείου Ορυχείων – Σταθμών ΔΕΗ Μεγαλόπολης, και αντιπρόσωπος στο 36ο συνέδριο της ΓΣΕΕ, υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο Ταξικής Εργατικής Κίνησης. Καλεί δε σε συγκρότηση «ταξικού μετώπου όλων των μαχόμενων συνδικάτων και ταξικών δυνάμεων για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής». Συνέντευξη στο ΠΡΙΝ και στον Δημήτρη Σταμούλη Το 36ο συνέδριο της ΓΣΕΕ πόσο μακριά ήταν από τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου της δουλειάς, αλλά και ενός μαχόμενου ταξικού συνδικαλισμού; Ήταν ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε μακριά από τους εργαζόμενους. Η καρδιά του συνδικαλιστικού κινήματος δε χτυπούσε στη Ρόδο, όπως πολύ εύστοχα διατυπώθηκε. Βρέθηκε μακριά από τα προβλήματα και τις αγωνίες των εργαζομένων και με ένα υπέρογκο κόστος πραγματοποίησής του, που αποτελεί πρόκληση…