Σήμερα: 22/02/2019
Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 06:11

Ραγδαία αύξηση μερικής απασχόλησης στις υπηρεσίες

Γράφτηκε από

-εργασια-οοσα.jpg

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, η μερική απασχόληση έχει αυξηθεί με ρυθμούς ραγδαίους σε επαγγέλματα που συνδέονται περισσότερο με τις υπηρεσίες. Αντιθέτως, τα τεχνικά επαγγέλματα λειτούργησαν περισσότερο ως προστάτες της πλήρους απασχόλησης, κυρίως επειδή χρειάζονται απόλυτα εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι περισσότεροι εργαζόμενοι με όρους μερικής απασχόλησης (62.963) είναι πωλητές. Ακολουθούν οι εργαζόμενοι στους κλάδους παροχής υπηρεσιών (54.194), οι ειδικευμένοι γεωργοί, δασοκόμοι, κτηνοτρόφοι (41.099), οι καθαριστές και οι βοηθοί (37.048) και οι εκπαιδευτικοί (33.616).

Αντίστοιχα, το υψηλότερο ποσοστό μερικής απασχόλησης και με διαφορά, καταγράφηκε το 2017 στους πλανόδιους πωλητές (55,4%). Ακολουθούν οι καθαριστές και οι βοηθοί (18,2%), οι ανειδίκευτοι εργάτες του πρωτογενούς τομέα (16,6%), οι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι (12%) και οι βοηθοί παρασκευής φαγητών (11,2%). Εντούτοις, σε κανέναν απ’ αυτούς τους κλάδους δεν διαπιστώθηκε αντίστοιχη μείωση της ανεργίας, καθώς οι ευέλικτες μορφές εργασίας αδυνατούν να διατηρήσουν την ανεργία σε χαμηλά επίπεδα.

Για παράδειγμα, οι απασχολούμενοι στον τομέα της παροχής ατομικής φροντίδας κατέγραψαν αύξηση της ανεργίας από το 2011 έως το 2017 που έφτασε το 116,2%. Την ίδια περίοδο η μερική απασχόληση στο συγκεκριμένο κλάδο αυξήθηκε περίπου 250%!

Πηγή: iskra.gr

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή