Σήμερα: 21/04/2018
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015 00:00

Μόνο στην Ελλάδα μειώθηκε ο ελάχιστος μισθός

Γράφτηκε από

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ:

2008-2015: Αυξήσεις σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., με την Ανατολική Ευρώπη να καλύπτει το χάσμα

Την 1η Ιανουαρίου 2015 ο ελάχιστος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός στην Ελλάδα ήταν σχεδόν ο μισός σε σχέση με τον αντίστοιχο στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, λαμβανομένου υπ’ όψιν του βιοτικού επιπέδου σε κάθε χώρα.

Η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή και μνημονιακή χώρα στην οποία μειώθηκε ο ελάχιστος μισθός, ενώ οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μειώνουν δραστικά το χάσμα από τις υπόλοιπες.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Εurostat αναφέρονται στον ελάχιστο ακαθάριστο ονομαστικό μισθό, ενώ η κοινοτική υπηρεσία παίρνοντας ένα «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών υπολογίζει και τι αντιπροσωπεύει ο μισθός σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ).

Η εν λόγω σύγκριση δίνει και το πραγματικό βιοτικό επίπεδο, γιατί στις χώρες με υψηλό ελάχιστο μισθό οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών είναι ακριβότερες σε σχέση με εκείνες στις οποίες ο μισθός είναι χαμηλός. Για παράδειγμα, ο υψηλότερος ακαθάριστος ονομαστικός μισθός σε ευρώ στην Ε.Ε. καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο και ήταν 10 φορές υψηλότερος σε σχέση με το χαμηλότερο που ήταν στη Βουλγαρία. Ωστόσο, αν ληφθεί υπ’ όψιν το επίπεδο τιμών στις δύο χώρες, τότε η διαφορά μειώνεται από τις 10 στις 4 φορές.

Αλλο σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα στην οποία ο ελάχιστος μισθός μειώθηκε το 2015 σε σχέση με το 2008. Η ονομαστική μείωση σε ευρώ ήταν της τάξης του 14%, ενώ η πραγματική μείωση σε ΜΑΔ ήταν 12%. Αντίθετα, στην Πορτογαλία η ονομαστική αύξηση ήταν 19% και η πραγματική σε ΜΑΔ 21%.

Στην Ιρλανδία ο ονομαστικός μισθός παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ σε ΜΑΔ αυξήθηκε 10%. Στην Ισπανία οι αυξήσεις ήταν 8% και 9% αντίστοιχα.

Από την άλλη, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η ένταξή τους στην Ε.Ε. βελτίωσε σημαντικά τους μισθούς και το βιοτικό επίπεδο με πραγματικές αυξήσεις σε ΜΑΔ την περίοδο 2008-2015, που έφτασαν μέχρι 79% στη Ρουμανία και 67% στη Βουλγαρία και τη Λετονία.

Οπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, ο υψηλότερος ελάχιστος ακαθάριστος ονομαστικός μισθός χορηγείται στο Λουξεμβούργο και ανέρχεται σε 1.923 ευρώ, ενώ ο χαμηλότερος είναι στη Βουλγαρία με 184 ευρώ. Στην Ελλάδα ανέρχεται σε 684 ευρώ και είναι υψηλότερος από εκείνον της Πορτογαλίας (589 ευρώ), αλλά μικρότερος από της Ισπανίας (757 ευρώ).

Σε ΜΑΔ πάλι υπερέχει το Λουξεμβούργο, με τους πολίτες της χώρας αυτής να έχουν το καλύτερο βιοτικό επίπεδο στην Ε.Ε. με 1.561 ΜΑΔ/μήνα. Ακολουθούν η Γερμανία με 1.441, το Βέλγιο με 1.374, η Ολλανδία με 1.363 και η Γαλλία με 1.337, ενώ στην αμέσως επόμενη θέση με 1.238 ΜΑΔ βρίσκεται η πρώην μνημονιακή Ιρλανδία, όπου η λιτότητα δεν φαίνεται να επηρέασε σημαντικά το βιοτικό επίπεδο.

Στην Ελλάδα σε ΜΑΔ ο ακαθάριστος ελάχιστος μισθός είναι 764, παραμένει υψηλότερος από εκείνον της Πορτογαλίας (685) και κατώτερος της Ισπανίας (798). Παρά τη μείωση, ο πραγματικός ελάχιστος μισθός, δηλαδή σε ΜΑΔ, στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσιος της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας και σαφώς υψηλότερος χωρών της Ευρωζώνης (Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Σλοβακία, Πορτογαλία).

πηγη: Ναυτεμπορική

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή