Σήμερα: 18/10/2017
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Από Απόστολος Καψάλης - Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο του πολυσέλιδου 4ου Μνημονίου (Νόμος 4472/2017 και επισυναπτόμενο σε αυτόν Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021) οι διατάξεις, οι οποίες αφορούν σε θέματα εργατικής νομοθεσίας δεν είναι παρά ελάχιστες. Παράλληλα, καλλιεργείται η αίσθηση, κυρίως από κυβερνητικούς κύκλους και φίλα προσκείμενα ΜΜΕ, ότι όχι μόνον δεν ενισχύεται η τάση αποδόμησης της εργατικής νομοθεσίας των πρώτων 5 μνημονιακών ετών της περιόδου (2010-2017), αλλά επιπλέον ότι έγινε η αρχή της αποκατάστασης της εργασιακής απορρύθμισης που προκλήθηκε από τις προ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κυβερνήσεις. Ωστόσο, αποτιμώντας προσεχτικά το κείμενο του 4ου Μνημονίου διαπιστώνεται ότι η πραγματική εικόνα είναι πολύ διαφορετική, εφόσον προκύπτουν τρία βασικά δυσοίωνα συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. 1. Νέο επεισόδιο στην απορρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας Λίγες μεν, αλλά απορρυθμιστικές της ατομικής και συλλογικής εργατικής νομοθεσίας, είναι οι σχετικές διατάξεις του 4ου Μνημονίου: α) απελευθερώνεται πλήρως η κυριακάτικη…
11/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Οι ανακατατάξεις στο χώρο των «μ.μ.ε.» αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κρίσης του αστικού συστήματος κυριαρχίας. Τα τελευταία χρόνια οι ανακατατάξεις έχουν ενταθεί εξ αιτίας των Μνημονιακών μέτρων και της «επιτροπείας» των υπερεθνικών ελίτ Βρυξελών και Βερολίνου. Ιδιαίτερα με αφορμή την έκδοση των νέων ραδιοτηλεοπτικών αδειών, βγήκε στην επιφάνεια το ανταγωνιστικό «σύστημα διαπλοκής», εκπροσώπων της οικονομικής ολιγαρχίας, της πολιτικής ελίτ του αστικού συστήματος και των βαρόνων των media. Το «σύστημα» επιχειρεί την ανασυγκρότηση του με νέους «παίκτες», φορτώνοντας ταυτόχρονα ….«εν τις πολλές αμαρτίαις» δράση του στις πλάτες του ελληνικού λαού. Τα κυρίαρχα media ….«κήπος του κακού» Τα σύγχρονα «μ.μ.ε.», έντυπα-ραδιοτηλεοπτικά-ηλεκτρονικά, ιδιωτικά και δημόσια, λειτουργούν ως ιδεολογικοί μηχανισμοί χειραγώγησης και παραπληροφόρησης της «κοινής γνώμης», υπέρ των συμφερόντων του αστικού συστήματος. Ταυτόχρονα εξυπηρετούν τα ιδιαίτερα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των ιδιοκτητών τους, λαμβάνοντας ως αντιπαροχή ευνοϊκές ρυθμίσεις, για την πολιτική στήριξη που παρέχουν. Ειδικότερα την τελευταία πενταετία, όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιοκτήτες των μεγάλων…
09/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Κάποτε, τους παλιούς καλούς καιρούς, τα ελεγχόμενα από παντός είδους συμφέροντα Μέσα τηρούσαν τα προσχήματα της ελεύθερης, αδιάβλητης και υποτίθεται αντικειμενικής ενημέρωσης. Πίσω βέβαια έπαιζαν πολλά άλλα, πολύ πίσω όμως, στα ψιλά γράμματα των… συμβολαίων μεταξύ καναλαρχών, εκδοτών και πολιτικών. Σήμερα φαίνεται ότι όλα έχουν πάει περίπατο μαζί με τα προσχήματα, όχι μόνον για τα Μέσα Ενημέρωσης, αλλά και για τους ίδιους τους πολιτικούς οργανισμούς. Τρανό παράδειγμα οι αδειοδοτήσεις των καναλιών. Προκηρύσσει η κυβέρνηση εκείνον τον αλήστου μνήμης διαγωνισμό και οι άδειες περιέρχονται μόνον σε ολιγάρχες. Βγάζει στο σφυρί τα χρεοκοπημένα μαγαζιά των εκδοτών και αυτά καταλήγουν… φυσιολογικά στην κατοχή ολιγαρχών. Ποια κυβέρνηση; Η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ! Δεν έχουν οι κυβερνώντες την ελάχιστη ευαισθησία να συλλογιστούν ότι για τα μάτια του κόσμου, τηρουμένων των αναλογιών και των προσχημάτων, οφείλουν να στηρίξουν κάτι το οποίο ως αγαθό ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται. Την ελευθεροτυπία. Απευθυνόμενοι, λοιπόν, στον σημερινό πρωθυπουργό, ο οποίος…
08/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Οι εκπρόσωποι των δανειστών θέτουν μεταξύ των προαπαιτουμένων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και πρέπει να νομοθετηθούν άμεσα, το «πάγωμα» των συντάξεων για μία ακόμη χρονιά, έως το 2022. Η νέα αυτή απαίτηση έρχεται ως αποτέλεσμα της δέσμευσης της ελληνικής κυβέρνησης για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2022. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι δανειστές επιμένουν στο πάγωμα των συντάξεων για ένα ακόμη χρόνο, προκειμένου να εξοικονομηθούν επιπλέον 90 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3,5% και το 2022. Να σημειωθεί ότι το πάγωμα των συντάξεων στα σημερινά χαμηλά επίπεδα έως το 2018 προβλεπόταν από τον νόμο Κατρούγκαλου και επεκτάθηκε με τον πρόσφατο νόμο Τσακαλώτου – Αχτσιόγλου έως το 2021, με στόχο την εξοικονόμηση σωρευτικά 436 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και 68 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις του Δημοσίου. Παράλληλα το ΔΝΤ ζητά «διορθώσεις» και για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων από…
07/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Με σύνθημα «America First», η διακυβέρνηση Τραμπ, στην ισχυρότερη χώρα του πλανήτη, οξύνει τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς με στόχο την υπέρβαση της κρίσης, μέσω της ενίσχυσης των αμερικανικών κεφαλαίων στον διεθνή ανταγωνισμό. Το πε­ρι­τύ­λιγ­μα της προ­πα­γάν­δας αφορά στην εν­δυ­νά­μω­ση της εθνι­κής ανά­πτυ­ξης και στη δη­μιουρ­γία θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας, μέσω πο­λι­τι­κών προ­στα­τευ­τι­σμού και εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πρό­κει­ται για την επα­να­διευ­θέ­τη­ση των διε­θνών συ­σχε­τι­σμών και, βε­βαί­ως, των εγ­χώ­ριων τα­ξι­κών συ­σχε­τι­σμών, με πε­ραι­τέ­ρω συ­ντρι­βή ερ­γα­τι­κών δι­καιω­μά­των και κοι­νω­νι­κών κα­τα­κτή­σε­ων. Συ­νε­πώς, στην πρώτη γραμ­μή της ατζέ­ντας, με­τα­ξύ άλλων, προ­ω­θού­νται: η διαρ­κής φτω­χο­ποί­η­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων με την επι­χεί­ρη­ση ξη­λώ­μα­τος των ισχνών προ­γραμ­μά­των ασφα­λι­στι­κής και υγειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης, η δρα­στι­κή μεί­ω­ση κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών και η μεί­ω­ση της φο­ρο­λο­γί­ας για τις επι­χει­ρή­σεις. Πα­ράλ­λη­λα, η καλ­λιέρ­γεια του ρα­τσι­σμού, του σε­ξι­σμού και της ξε­νο­φο­βί­ας, με απε­λά­σεις και ρη­το­ρι­κή για τείχη συν­δυά­ζε­ται με την εχθρό­τη­τα στις ερ­γα­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις και σε κάθε κοι­νω­νι­κή διεκ­δί­κη­ση, ενώ οι πο­λε­μι­κές συ­γκρού­σεις βρί­σκο­νται στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη. Σε…
06/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Αύξηση των εργατικών ατυχημάτων καταγράφεται από το 2013 και μετά ως απόρροια της οικονομικής κρίσης ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, παρατηρείται μία αύξηση του 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. «Ειδικά, από το 2013 και μετά», όπως διαπιστώνουν, «τα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας καταγράφουν αύξηση, γεγονός που συνδέεται χρονικά με την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, αλλά και τη μείωση των κονδυλίων για τη λήψη μέτρων ασφάλειας από πλευράς των επιχειρήσεων, σε μία προσπάθεια περιστολής του λειτουργικού κόστους τους. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιθεωρητών Εργασίας (Π.Ο.Σ.ΕΠ.Ε.) Κλεάνθης Χατζηνικολαΐδης, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένους αριθμούς για τα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν, κυρίως, από το 2010 μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα-κλάδους, αλλά και τους συνήθεις τραυματισμούς. «Aν θεωρήσουμε ότι το 2010 είναι η χρονιά αφετηρίας με την υπαγωγή μας στο μνημόνιο, τα εργατικά ατυχήματα που δηλώθηκαν στο…
05/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Η καθήλωση όλων των δαπανών που σχετίζονται με την κάλυψη των λαϊκών αναγκών διατήρησε σε υψηλά επίπεδα το ματωμένο πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, την περίοδο Γενάρης - Απρίλης 2017 το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 1,735 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,906 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 798 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,309 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 819 εκατ. ευρώ ή 5,1% έναντι του στόχου. Βασικός παράγοντας για αυτή την εξέλιξη είναι τα μειωμένα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,567 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 152 εκατ. ευρώ ή 1,0% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού του 2017. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 16,442 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,728 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (18,170…
04/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΦΥΓΕ Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙ ΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΟΙΜΠΛΕ Ο κ. Σόιμπλε έκανε δηλώσεις για το ελληνικό πρόγραμμα και το ζήτημα του χρέους, κατά τη διάρκεια συνεδρίου, την Πέμπτη (02/06/2017). Ασκώντας κριτική στην ελληνική κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αναδείχθηκε στην εξουσία, υποσχόμενος να καταργήσει τα προνόμια για τους εφοπλιστές, αλλά τελικά δεν έκανε τίποτα». Όπως φαίνεται, η δήλωση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών ενόχλησε ιδιαιτέρως την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, καθώς ο πρόεδρός της, Θεόδωρος Βενιάμης έσπευσε να απαντήσει. Τη σκυτάλη, στη συνέχεια, πήραν «εφοπλιστικοί κύκλοι» για να αναλύσουν τον ανταγωνισμό τους με τους Γερμανούς συναδέλφους τους, ώστε να αποδώσουν τις δηλώσεις Σόιμπλε ακριβώς στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του γερμανικού εφοπλιστικού κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί την αλήθεια των δηλώσεων του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, ότι δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε στροφή…
02/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Την... βγαίνει από αριστερά ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών στον Έλληνα πρωθυπουργό - Τον πήρε χαμπάρι και η Γερμανία ότι προσφέρει ασυλία στους πλοιοκτήτες και φορολογεί ασύστολα μισθωτούς και συνταξιούχους - «Υποσχέθηκε κατάργηση των προνομίων τους αλλά δεν έκανε τίποτα» Ολομέτωπη επίθεση κατά της ελληνική κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, λέγοντας πως επιμένει να φορτώνει τα βάρη τους αδύναμους. Μιλώντας σε συνέδριο στη Γερμανία ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υπεραμύνθηκε της τακτικής που ακολουθεί για το ελληνικό ζήτημα και αντέκρουσε τις κατηγορίες περί «σκληρότητας» του ελληνικού προγράμματος λέγοντας χαρακτηριστικά, «μην κατηγορείτε εμένα για τις δομικές αδυναμίες του ελληνικού προγράμματος». Ο Γερμανός υπουργός έστρεψε τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα κατηγορώντας τον έγινε πρωθυπουργός τάζοντας πως θα φορολογήσει τους εφοπλιστές και θα καταργήσει τα προνόμιά τους και τελικά το μόνο που έκανε ήταν να φορολογήσει μόνο τους αδύναμους. «Αναδείχθηκε στην εξουσία, υποσχόμενος να καταργήσει τα προνόμια για τους εφοπλιστές, αλλά τελικά…
01/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης λοιπόν κέρδισε το στέμμα του ΔΟΛ προσφέροντας στις πιστρώτριες τράπεζες το μεγαλύτερο τίμημα, συνολικά 22,8 εκατ. ευρώ. Χαμός από δημοσιεύματα παντού για το νέο ισχυρό άνδρα των ΜΜΕ. Στα ρεπορτάζ φέρεται ικανοποιημένη η Νέα Δημοκρατία και δυσαρεστημένος ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή ο δικός τους “εκλεκτός” Ιβάν Σαββίδης πρόσφερε στη δημοπρασία των τραπεζών μόλις 11 εκατ. ευρώ. Κι αμέσως μόλις κάθισε ο κουρνιαχτός της σημαντικής αυτής είδησης, έσκασε η δεύτερη. Οι τράπεζες κατήγγειλαν τα δάνεια του “Πήγασου” του Φώτη Μπόμπολα. Κι αυτό το συγκρότημα ακολουθεί τη διαδικασία αλα ΔΟΛ, ήτοι ειδικός εκκαθαριστής και θα βγει στο σφυρί προς πώληση. Η πραγματική είδηση στην αλλαγή φρουράς της διαπλοκής ωστόσο είναι άλλη. Ο ελληνικός λαός φορτώνεται με τις ευλογίες των δανειστών και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ άλλα 350 και πλέον εκατομμύρια ευρώ στη ράχη του! Γιατί τόσο ο ΔΟΛ σήμερα, όσο και ο Πήγασος αύριο παραδίδονται στους “επενδυτές” λευκοί και αθώοι με…