Σήμερα: 17/10/2018
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
04/Σεπ/2015 Γράφτηκε από
02/Σεπ/2015 Γράφτηκε από
Συλλογικό κείμενο μελών του ΝΑΡ και της νΚΑ* «Οι εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη θέτουν νέα επείγοντα καθήκοντα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ». Σίγουρα δεν διαφωνεί κανείς με αυτή τη γενική διατύπωση. Ποια είναι, όμως, τα επείγοντα καθήκοντα; Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, το επείγον λειτουργεί ως άλλοθι, ώστε πολιτικά σχέδια που έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει στην πράξη να φορέσουν τον μανδύα του νέου, του ριζοσπαστικού και να επαναληφθούν, αυτή τη φορά όχι σαν τραγωδία αλλά σαν φάρσα. Από τον Δεκέμβρη του 2008 και την εξεγερτική δυνατότητα, από τη σπίθα των νικηφόρων μπλόκων στην Κερατέα μέχρι τις πλατείες, από την ανάδειξη των ορίων του παλιού εργατικού κινήματος μέχρι τις εμβρυακές, αντιφατικές και ανολοκλήρωτες προσπάθειες να αναδειχθεί ένας νέος πόλος κοινωνικών δυνάμεων σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, κάθε φορά κάποια εφήμερη συμμαχία κορυφής ερχόταν να καλύψει τη δική μας αδυναμία: Να μετατρέψουμε την κρίση ηγεμονίας και την πολιτική αστάθεια σε υπαρκτή αμφισβήτηση της καπιταλιστικής κυριαρχίας από την πλευρά…
26/Αυγ/2015 Γράφτηκε από
Με όλο αυτό το αντιδραστικό πλέγμα νόμων υλοποιείται ένας στρατηγικός στόχος του νεοφιλελευθερισμού. Το «νέο Ασφαλιστικό» θα είναι έτσι δομημένο ώστε με την παρούσα αγορά εργασίας να δίνει εξαιρετικά χαμηλές συντάξεις-φιλοδωρήματα ύψους 200 ευρώ το μήνα. Αιχμή του δό­ρα­τος στα ισο­πε­δω­τι­κά μέτρα που προ­βλέ­πει το Μνη­μό­νιο 3 και ήδη έχουν μπει σε εφαρ­μο­γή είναι η αντι­με­ταρ­ρύθ­μι­ση του ασφα­λι­στι­κού συ­στή­μα­τος. Οι πε­ρι­κο­πές που θα αφο­ρούν στις ήδη κα­τα­βαλ­λό­με­νες συ­ντά­ξεις θα είναι με­γά­λες, καθώς η κυ­βέρ­νη­ση έχει δε­σμευ­θεί για με­γά­λη μεί­ω­ση δα­πα­νών που αφο­ρούν την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση (0,25% του ΑΕΠ φέτος και 1% του ΑΕΠ το 2016, δη­λα­δή πάνω από 2,2 δισ. ευρώ τη διε­τία). Πα­ράλ­λη­λα, στο νέο ασφα­λι­στι­κό μο­ντέ­λο που σχε­διά­ζουν κυ­βέρ­νη­ση-δα­νει­στές για τον Οκτώ­βριο, η πρό­ω­ρη σύ­ντα­ξη με­τα­τρέ­πε­ται σε «άπια­στο όνει­ρο», ενώ δη­μιουρ­γού­νται οι όροι για συ­ντά­ξεις-φι­λο­δω­ρή­μα­τα ύψους 200 ευρώ το μήνα. Μειώ­σεις Μέσα στο κα­λο­καί­ρι εφαρ­μό­στη­καν ήδη δύο πρώ­τες μνη­μο­νια­κές πα­ρεμ­βά­σεις που μειώ­νουν τις συ­ντά­ξεις, πέραν των πε­ρι­κο­πών της…
22/Αυγ/2015 Γράφτηκε από
Ενενήντα εννέα χρόνια συμπληρώνονται από την ιστορική απεργία των εργαζομένων στα μεταλλεία στην περιοχή Μεγάλο Λιβάδιτης Σερίφου, που βάφτηκε με αίμα
Ενενήντα εννέα χρόνια συμπληρώνονται από την ιστορική απεργία των εργαζομένων στα μεταλλεία στην περιοχή Μεγάλο Λιβάδιτης Σερίφου, που βάφτηκε με αίμα. Ήταν Δευτέρα 7 Αυγούστου 1916, όταν το Σωματείο Μεταλλευτών Σερίφου, που είχε συσταθεί μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 24 Ιουλίου, ξεσηκώνεται ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, με αιτήματα 8ωρη εργασία, αύξηση ημερομισθίων και λήψη μέτρων ασφαλείας. Οι εργάτες αρνούνται να φορτώσουν μετάλλευμα σε πλοίο και η απεργία ξεσπά. Ο Γερμανός εργοδότης τους, Γκρόμαν, ζητάει τη βοήθεια των ελληνικών αρχών για να καταστείλει την απεργία και, δεκαπέντε ημέρες μετά, το πρωί της Δευτέρας 21ης Αυγούστου 1916, καταφθάνει στο νησί δύναμη της Χωροφυλακής. Φυλακίζουν την ηγεσία των συνδικαλιστών και δίνουν 5 λεπτά διορία στους εργάτες να λήξουν την απεργία, ενώ αμέσως μετά την εκπνοή της, ανοίγουν πυρ. Επτά νεκροί…
16/Αυγ/2015 Γράφτηκε από
Τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου του 1954 πέφτει νεκρός από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος ο Νίκος Πλουμπίδης, ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ. «Πέφτει», πιστός στο ΚΚΕ και στα ιδανικά του, άξιος κομμουνιστής ηγέτης. Αυτός ήταν ο Ν. Πλουμπίδης, ο κόκκινος δάσκαλος, ο γνωστός Μπάρμπας. Ξεχωριστός κομμουνιστής- λαϊκός αγωνιστής που ποτέ δεν διαχωρίστηκε από το κόμμα του και που κανείς δεν είναι σε θέση να τον διαχωρίσει, πολύ περισότερο να τον φέρει σε αντιπαράθεση μ αυτό. Στη συνέχεια παραθέτουμε το κείμενο επιστολής του Νίκου Πλουμπίδη, που έγραψε από τη φυλακή, τα Χριστούγεννα του 1952. Στην επιστολή απαντά στην σε βάρος του κατηγορία της ηγεσίας του ΚΚΕ περί συνεργασίας του με τον εχθρό. «Τιμή μου εγώ έχω πάνω απ' όλα την τιμή του κόμματος» «Αυτό που επείγει δεν είναι η ανασκευή της κατηγορίας, αυτό θα το κάνει το κόμμα αργότερα, αλλά η διαφύλαξη της ενότητας του κόμματος και η εμπιστοσύνη στην ηγεσία…
10/Αυγ/2015 Γράφτηκε από
Πακέτο προτάσεων επαναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών ΛΣ για το μεταναστευτικό, με αφορμή τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Ειδικότερα, η ΠΕΑΛΣ προτείνει: • Αποτελεσματικότερη, ολιστική διαχείριση των συνόρων (επανασχεδιασμός των επιχειρήσεων κ.λπ.) με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της δράσης μας που πηγάζει από το εθνικό και διεθνές δίκαιο. • Ανάπτυξη της συνεργασίας με τρίτες χώρες προέλευσης – διέλευσης των υπηκόων τρίτων χωρών, με γνώμονα την παροχή συνδρομής και την επιδίωξη ευρύτερου επιπέδου συνεργασίας. • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε τρίτες χώρες, με τη συνδρομή και την συνεργασία Μ.Κ.Ο. προκειμένου αξιοποιώντας τη συμμετοχή της χώρας μας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς να ενημερώνονται οι εν δυνάμει μετανάστες για τους κινδύνους που διατρέχουν από την εκμετάλλευση των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. • Δημιουργία μηχανισμού ολοκληρωμένης υποστήριξης των Κρατών Μελών για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., στην υποδοχή, στον επαναπατρισμό και στην παροχή διεθνούς προστασίας με την…
18/Νοε/2014 Γράφτηκε από
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ EBOLA
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή