Σήμερα: 20/07/2018
ΔΙΕΘΝΗ
27/Νοε/2015 Γράφτηκε από
του Jerome Roos Η ανακάλυψη ενός Συριακού διαβατηρίου στον τόπο μιας από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι προκάλεσε αναταραχή στον ευρωπαϊκό Τύπο και τους δεξιούς πολιτικούς της ηπείρου. Το έγγραφο, που βρέθηκε κοντά στο σώμα ενός από τους βομβιστές αυτοκτονίας και είχε εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές της Λέρου στις 3 Οκτωβρίου 2015, εγείρει υποψίες ότι κάποιοι από τους δράστες μπορεί να ήταν τζιχαντιστές που ταξίδεψαν από τα πεδία μάχης της Συρίας στην Ευρώπη παριστάνοντας τους πρόσφυγες. Αν και η ταυτότητα του πραγματικού κατόχου του διαβατηρίου παραμένει ακόμη άγνωστη (το έγγραφο θα μπορούσε να έχει κλαπεί), η ξενοφοβική δεξιά προσπαθεί ήδη να αξιοποιήσει την είδηση ​​για να αποκομίσει πολιτικό κέρδος. Το Σάββατο, η νέα δεξιά κυβέρνηση της Πολωνίας απέρριψε τους σχεδιασμούς της ΕΕ να ανακουφίσει τη συνεχιζόμενη προσφυγική κρίση με την ανακατανομή των αιτούντων άσυλο στα κράτη-μέλη. Ο υπουργός της χώρας αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις δήλωσε ότι «η Πολωνία πρέπει…
30/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
Η μίνι Σύνοδος για το προσφυγικό που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25/10 δεν επιφύλαξε καμία έκπληξη ως προς τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι παρέμειναν στη γραμμή «στρατιωτικοποίηση συνόρων- μείωση των ροών προς το Βορρά – εγκλωβισμός των προσφύγων στις χώρες των Βαλκανίων». Το προ­σχέ­διο που ήρθε προς συ­ζή­τη­ση δή­λω­νε ξε­κά­θα­ρα τις προ­θέ­σεις: 400 επι­πλέ­ον συ­νο­ριο­φύ­λα­κες στις χώρες των Βαλ­κα­νί­ων, ενί­σχυ­ση των ελέγ­χων στη θα­λάσ­σια πε­ριο­χή της Ελ­λά­δας, κα­ταυ­λι­σμοί στη νότια Ευ­ρώ­πη προ­σπά­θεια επα­να­πα­τρι­σμού προ­σφύ­γων από Αφ­γα­νι­στάν, Ιράκ κλπ αν «απο­δει­κνύ­ε­ται» ότι δεν δι­καιού­νται άσυλο. Επί­σης οι βαλ­κα­νι­κές και ανα­το­λι­κές χώρες της Ευ­ρώ­πης θα πρέ­πει να δια­σφα­λί­ζουν την έγκρι­ση των γει­το­νι­κών χωρών πριν επι­τρέ­ψουν στους πρό­σφυ­γες να πε­ρά­σουν τα με­τα­ξύ τους σύ­νο­ρα. Για την Ελ­λά­δα συ­γκε­κρι­μέ­να έγι­ναν προ­τά­σεις για την ενί­σχυ­ση της φύ­λα­ξης των συ­νό­ρων με τη Μα­κε­δο­νία και την Αλ­βα­νία. Η Άν­γκε­λα Μέρ­κελ επι­σή­μα­νε την ανά­γκη να υπάρ­ξει σύ­ντο­μα συμ­φω­νία με την Τουρ­κία, ενώ δή­λω­σε ότι γί­νο­νται προ­σπά­θειες η…
26/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
Του ΑΡΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ* «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα Ιντιφάντα;» ήταν ο σχεδόν απαράλλακτος τίτλος που φιλοξενούσαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του πλανήτη καθώς οι συγκρούσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων κλιμακώνονταν τις προηγούμενες εβδομάδες. Η απάντηση ήταν σχεδόν πάντα θετική αλλά με τόσους πολλούς αστερίσκους που άλλαζε το νόημα της πρότασης. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης επιχειρούσαν, στην καλύτερη περίπτωση, να περιγράψουν τη νέα εξέγερση σαν σύγκρουση θερμόαιμων και από τις δυο πλευρές, εστιάζοντας στις ατομικές επιθέσεις με μαχαίρια και αποκρύπτοντας τις μαζικές κινητοποιήσεις των Παλαιστινίων που καταστέλλονται με τρομακτική βία από την αστυνομία και τα στρατεύματα κατοχής του Ισραηλινού κράτους. Η Ιντιφάντα ονομάστηκε σύντομα «Ιντιφάντα των μαχαιριών» ενώ η ισραηλινή προπαγάνδα επιχειρούσε να την παρουσιάσει σαν μια μορφή θρησκευτικού εξτρεμισμού, από την πλευρά των Παλαιστινίων, που διαχέεται και ενισχύεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο τζιχαντισμός συνάντησε το facebook» ήταν η επωδός των ισραηλινών ΜΜΕ την οποία επιχειρούσαν να επιβάλλουν και…
26/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
TOY ΑΝΔΡΕΑ ΔΕΝΕΖΑΚΗ* Την 1η Νοέμβρη η Τουρκία οδηγείται σε νέες πρόωρες εκλογές, πέντε μήνες μετά τις εκλογές του Ιούνη. Το Ισλαμικό συντηρητικό Κόμμα AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) – Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης – του Αχμέτ Νταβούτογλου, που έχασε το 8,96% της εκλογικής του δύναμης (40,87% από 49,83%) και 69 έδρες (258 από 327 έδρες σε σύνολο 550 εδρών του τουρκικού Κοινοβουλίου) δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με κανέναν από τους άλλους τρεις εκλογικούς συνδυασμούς που εκπροσωπούνται στη Βουλή: Το Κεμαλικό σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) – Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Λαού – του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου (24,95% και 132 έδρες), το ακροδεξιό MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) – Κόμμα Εθνικιστικό Κίνημα, οι γνωστοί μας Γκρίζοι Λύκοι – του Ντεβλέτ Μπαχτσελί (16,29% και 80 έδρες) και το αριστερό σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα HDP (Halklarin Demokratik Partisi) – Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, με προέδρους τον Σελαχατίν Ντεμιρτάζ και την Φιγκέν Γιουκσεκντάγ(13,12% και 80…
26/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
Ενώ ο Νετανιάχου φτύνει τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος αθωώνοντας τον Χίτλερ, αυτοί που με το ξεσηκωμό τους αποδεικνύονται -για άλλη μια φορά- «κληρονόμοι» της ηρωικής εξέγερσης των Εβραίων στο Γκέτο της Βαρσοβίας είναι οι Παλαιστίνιοι… Για την πο­λι­τι­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση του Ολο­καυ­τώ­μα­τος από το Ισ­ρα­ήλ, έχουν γρα­φτεί πολλά: Σκοπό έχει να στο­χο­ποι­ή­σει ως «αντι­ση­μί­τη» όποιον αντι­στέ­κε­ται στην πο­λι­τι­κή εθνο­κά­θαρ­σης των Πα­λαι­στι­νί­ων και να αξιο­ποι­ή­σει το αί­σθη­μα «συλ­λο­γι­κής ενο­χής» στο δυ­τι­κό κόσμο για να κερ­δί­σει υπο­στή­ρι­ξη. Για το γε­γο­νός ότι ο σιω­νι­σμός ως πο­λι­τι­κό κί­νη­μα μπο­ρεί να συμ­βα­δί­ζει με τον ακρο­δε­ξιό αντι­ση­μι­τι­σμό επί­σης: αφε­νός δεν υπάρ­χει πιο «δυ­σφη­μι­στι­κό» για τον εβραϊ­κό πλη­θυ­σμό πράγ­μα από τις πρα­κτι­κές του κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ και της προ­σπά­θειας της ηγε­σί­ας του να ταυ­τί­σει αυ­θαί­ρε­τα όλους τους Εβραί­ους πα­γκό­σμια με αυτό το κρά­τος. Αφε­τέ­ρου, τα δύο πο­λι­τι­κά ρεύ­μα­τα «συ­γκλί­νουν» στην άποψη ότι είναι αδύ­να­τη η συ­νύ­παρ­ξη των Εβραί­ων με τους άλ­λους λαούς (μια ιδέα που είναι…
19/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
του Joris Leverink Οι Σαββατιάτικες επιθέσεις σε μια φιλειρηνική διαδήλωση στην Άγκυρα, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν πάνω από εκατό άτομα και τραυματίστηκαν πολύ περισσότερα, έφεραν για μια ακόμη φορά στην επιφάνεια τις βαθιές ρήξεις που συνεχίζουν να κυριαρχούν στο κοινωνικό και πολιτικό τοπίο της Τουρκίας. Στις 10.04 π.μ. δύο εκρήξεις, με διαφορά μερικών δευτερολέπτων, συγκλόνισαν το πλήθος των διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό της πρωτεύουσας στο πλαίσιο της προετοιμασίας του μεγάλου φιλειρηνικού συλλαλητηρίου που ήταν προγραμματισμένο να γίνει αργότερα την ίδια ημέρα. Οι εκρήξεις σκότωσαν ακαριαία δεκάδες ανθρώπους - ο αριθμός των νεκρών, όπως ανακοινώθηκε από το φιλοκουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP)[1] ανέρχεται σε 128 ενώ σχεδόν διακόσοι τραυματίστηκαν. Καθώς οι επιζώντες περιέθαλπαν τους τραυματισμένους συντρόφους τους, κατέφθασε στην περιοχή η αστυνομία που, όλως περιέργως, ήταν απούσα τη στιγμή της έκρηξης. Αλλά αντί να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση, οι αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν στους πλήθη με…
19/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
Διαδηλωτές επιχείρησαν να περικυκλώσουν το κτήριο, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε., αντιδρώντας στη συνθήκη ΤΤΙΡ (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων). Παρά τη συνεχή βροχόπτωση και τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι διαδηλωτές έκλεισαν αρκετούς δρόμους περιμετρικά του κτηρίου, με τους άνδρες της αστυνομίας να προσαγάγουν 104 άτομα. Οι προσαχθέντες μετά από λίγο, αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη διαδήλωση συμμετείχαν άτομα, τα οποία ξεκίνησαν από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, με τελικό σταθμό τις Βρυξέλλες, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην εμπορική συμφωνία Ε.Ε. – ΗΠΑ. Πηγή: ΑΜΠΕ, Γαλλικό Πρακτορείο
14/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
Πολύ μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουρδικό και τουρκικό λαό και καταγγελίας της δολοφονικής επίθεσης στην Άγκυρα, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα στο Σύνταγμα, με πρωτοβουλία Κούρδων και Τούρκων πολιτικών προσφύγων και μεταναστών. Στα πανό των κούρδων και Τούρκων κυριαρχούν συνθήματα κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ το κεντρικό πανό τους έγραφε «το κράτος δολοφόνος θα δώσει λογαριασμό». Μετά τις 7 μ.μ. ξεκίνησε η πορεία προς την τουρκική πρεσβεία. Στην κεφαλή της διαδήλωσης το κουρδικό HDP (Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών), μέλη του EMEP (Κόμμα Εργασίας) και συλλογικότητες πολιτικών προσφύγων. Ακολουθούσε το «Λαϊκό Μέτωπο» και πανό άλλων αριστερών οργανώσεων της Τουρκίας. Στην συνέχεια βρίσκονταν ο συντονισμός σωματείων και συλλογικοτήτων για το μεταναστευτικό-προσφυγικό, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΝΑΡ, το ΣΕΚ, η ΚΕΕΡΦΑ, το ΕΕΚ, η Λαϊκή Ενότητα, η Λαϊκή Αντίσταση – Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία, η ΟΚΔΕ, η ΑΚ, η Α/Π Ροσινάντε, πρωτοβουλίες και συλλογικότητες αναρχικών κ.ά. Η μαζική διαδήλωση έφτασε στην Ρηγίλλης, όπου κλούβες…
14/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
πηγη: ergatikosagwnas.gr
14/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
Η πολύνεκρη επίθεση στην πορεία ειρήνης που οργάνωναν τουρκικές και κουρδικές οργανώσεις, κόμματα, συνδικάτα αποδόθηκε με σχετική ευκολία στο Ισλαμικό Κράτος. Είναι μια πιθανή εκδοχή: η τζιχαντιστική οργάνωση διεξάγει ήδη πόλεμο ενάντια (και) στους Κούρδους σε Ιράκ-Συρία, ενώ έχει κάθε λόγο να προκαλέσει αποσταθεροποίηση στην Τουρκία (καθώς η ιστορία δίδαξε την ηγεσία της ότι σε τέτοιες συνθήκες δημιουργείται ευνοϊκό έδαφος για την ανάπτυξή της). Αλλά δεν είναι η μόνη πι­θα­νή εκ­δο­χή: Όχι μόνο γιατί δεν ανέ­λα­βε την ευ­θύ­νη –που θα ήταν το ανα­με­νό­με­νο, ει­δι­κά για μια τέ­τοια ορ­γά­νω­ση, καθώς η υπερ-προ­βο­λή και η «δια­φή­μι­ση» των πρά­ξε­ών της (ει­δι­κά των πιο φο­νι­κών και άγριων) απο­τε­λεί κομ­βι­κό στοι­χείο της στρα­τη­γι­κής της. Αλλά γιατί κα­νείς δεν μπο­ρεί να ξε­χά­σει τις δε­κα­ε­τί­ες ακρο­δε­ξιάς, πα­ρα­στρα­τιω­τι­κής βίας ενά­ντια στην Αρι­στε­ρά και το κουρ­δι­κό κί­νη­μα. Και δεν ανα­φε­ρό­μα­στε μόνο στην μα­κρι­νή και πο­λυ­τά­ρα­χη ιστο­ρία της Τουρ­κί­ας, αλλά και στις αστα­μά­τη­τες επι­θέ­σεις σε γρα­φεία και αγω­νι­στές του HDP…
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή