Σήμερα: 21/08/2017
ΒΟΥΛΗ
15/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Ψήφισαν και τη «βουλγαροποίηση» των μισθών! Ιδού η διάταξη ! Ι.Αναστολή επ’αόριστον των συλλογικών διαπραγματεύσεων Πρωτοφανές! Δεν υπάρχει προηγούμενο! Με το άρθρο 16 του συμπληρωματικού Μνημονίου (ν. 4472/19-5-2017) η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «πάγωσε» για αόριστο χρόνο τον μηχανισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην πατρίδα μας, αφού ανέστειλε την εφαρμογή των δυο πιο βασικών του αρχών: α.της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης όταν συρρέει επιχειρησιακή σύμβαση με κλαδική και β.της αρχής της επεκτασιμότητας των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων. Έτσι, με την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων αποκόπτεται ο «ομφάλιος λώρος» των ιδιωτικών μισθών με τα ανώτερα επίπεδα των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων, αφού οι μισθοί των επιχειρησιακών συμβάσεων καθ’όλη τη μνημονιακή περίοδο, αλλά ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, κινούνται σε καταφανώς κατώτερα επίπεδα από τα αντίστοιχα των κλαδικών-ομοιοεπαγγελματικών. Συμπέρασμα της ανωτέρω ρύθμισης είναι ότι, εφεξής και για αόριστο χρόνο, οι μισθοί των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων δεν θα μπορούν να εξομοιωθούν (θα υπολείπονται) με τους…
13/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και συγκεκριμένα στο 77%, κυμάνθηκε η κατά κεφαλήν Πραγματική Ατομική Κατανάλωση (Actual Individual Consumption per capita) στην Ελλάδα το 2016. Ο δείκτης αποτυπώνει το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυριών, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat καταγράφονται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. Δέκα κράτη-μέλη κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΠΑΚ άνω του μέσου όρου της Ε.Ε. το 2016. Το υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, ήτοι 32% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Η Γερμανία και η Αυστρία ήταν περίπου στο 20% πάνω από τον μέσο όρο, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, οι οποίες κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 10% και 15% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η κατά κεφαλήν ΠΑΚ για δώδεκα κράτη-μέλη κυμάνθηκε μεταξύ του μέσου όρου της ΕΕ και 25% χαμηλότερα. Στην Ιρλανδία,…
11/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Όπως το 2010, έτσι και τώρα, δεν υπάρχει κανένα «αντικειμενικό» όριο για την περιβόητη «βιωσιμότητα». Στα χρό­νια της κρί­σης του ελ­λη­νι­κού κα­πι­τα­λι­σμού, δύο φορές το κρα­τι­κό χρέος ήρθε με τόση δύ­να­μη στην πο­λι­τι­κή επι­και­ρό­τη­τα, κα­θο­ρί­ζο­ντας τις εξε­λί­ξεις. Η πρώτη, ήταν η άνοι­ξη του 2010, όταν η κρίση χρέ­ους κλι­μα­κώ­θη­κε οδη­γώ­ντας στην υπο­γρα­φή του πρώ­του μνη­μο­νί­ου στις 10 Μαΐου του ίδιου έτους. Η δεύ­τε­ρη είναι τώρα, που με αφορ­μή τη λε­γό­με­νη «ρύθ­μι­ση» του χρέ­ους (έχει εγκα­τα­λει­φθεί πλέον όχι μόνο ο όρος «κού­ρε­μα» αλλά και ο όρος «ελά­φρυν­ση…), έχουν ανοί­ξει όλα τα σε­νά­ρια για το μα­κρο­χρό­νιο πλαί­σιο διε­θνούς δια­χεί­ρι­σης της ελ­λη­νι­κής χρε­ο­κο­πί­ας. Στην πρώτη πε­ρί­πτω­ση, ένας ορυ­μα­γδός προ­πα­γάν­δας και πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης από το φθι­νό­πω­ρο του 2009 και ύστε­ρα επι­δί­ω­ξε να πεί­σει τις ερ­γα­ζό­με­νες τά­ξεις ότι η κρίση χρέ­ους ήταν «αντι­κει­με­νι­κή», ότι οφει­λό­ταν στο «σπά­τα­λο Δη­μό­σιο», ότι ευ­θυ­νό­ταν γι’ αυτήν το γε­γο­νός ότι «οι Έλ­λη­νες έζη­σαν πάνω απ’ τις δυ­νά­μεις τους», κι ότι το…
09/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Ψηφίζουν κι άλλες περικοπές στις συντάξεις και εφαρμογή της μείωσης αφορολόγητου από το 2019 - Αντί για ρύθμιση του χρέους, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ευελπιστεί σε μια λεκτική διατύπωση ώστε να μπει η Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ και υπόσχεται «ριμέικ» των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων του ’80! Αυξάνεται ακόμα περισσότερο το κόστος της διαπραγμάτευσης καθώς, για να κλείσει η 2η αξιολόγηση, η κυβέρνηση έφερε χθες και άλλες πέντε τροπολογίες, που αλλάζουν όσα ψήφισε πριν δύο εβδομάδες η Βουλή, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ΔΝΤ. Οι δύο από τις τροπολογίες αυτές κρύβουν έξτρα «χαράτσι» 2,17 δισ. ευρώ για τους πολίτες καθώς ενισχύεται το ενδεχόμενο επιβολής από το 2019 αντί του 2020 η μείωση του αφορολογήτου (που σημαίνει επιπλέον έσοδα 1,92 δισ. ευρώ σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και «παγώνουν» οι αυξήσεις των συντάξεων που θα έρχονταν από το 2022 (με κόστος 250 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την έκθεση…
08/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Φτωχός, απογοητευμένος και αγανακτισμένος είναι ο σημερινός συνταξιούχος όπως προκύπτει από έρευνα μεταξύ των μελών του, που έγινε από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων. Όπως προκύπτει από την έρευνα οι 8 στους 10 συνταξιούχους έχουν φθάσει πια στο στάδιο της εξαθλίωσης. Δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τα φάρμακά τους ενώ δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν ούτε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και το τηλέφωνο. Όπως σημειώνει ο πρόεδρός του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος, «οι μειώσεις που έχουν υποστεί τα εισοδήματά μας είναι μεγάλες, γιατί δεν είναι μόνο η μείωση στη σύνταξή μας, είναι και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση της φορολογίας και όλα αυτά τα χαράτσια που έχουν οδηγήσει σε φτωχοποίηση τους απόμαχους της δουλειάς. Οι συντάξεις ,οι οποίες αντιστοιχούν στις κρατήσεις των κόπων μιας ολόκληρης ζωής, μετατρέπονται πλέον μέσα από τις μνημονιακές ρυθμίσεις, σε φιλοδωρήματα , πρόσθεσε ο κ. Χατζόπουλος. Τα στοιχεία του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, για…
07/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Παγωμένες εδώ και δύο χρόνια είναι οι ψαλιδισμένες έως και 78% επικουρικές συντάξεις, οι οποίες πλέον αποτελούν χαρτζιλίκι σε σημείο να φθάνουν και τα 80 ευρώ! Καμία νέα επικουρική σύνταξη δεν έχει εκδοθεί από τον Ιανουάριο του 2015 καθώς η κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει, ως όφειλε, τον μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων μετά την κατάργηση του προηγούμενου τύπου που ίσχυε από το 2013. Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους από 1/1/2014 και μετά, βάσει του λογαριασμού της νοητής κεφαλαιοποίησης και προκειμένου να πάρουν επικουρική σύνταξη από 1/1/2015 θα έπρεπε εδώ και μήνες να έχει εκδοθεί απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι. Μέχρι σήμερα τέτοια απόφαση δεν υπάρχει με αποτέλεσμα καμία επικουρική σύνταξη από τον Ιανουάριο του 2015 να μην έχει εκδοθεί. Πάντως οι επικουρικές συντάξεις τείνουν να μηδενιστούν. Εκτός από τις δραματικές περικοπές έγιναν και κρατήσεις από τις επικουρικές συντάξεις. Οι…
06/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙ... ΔΟΥΛΕΙΑ! Ο πρωθυπουργός ψηφίζει και υλοποιεί μέτρα, αν και έλεγε πως, «τίποτα δεν θα εφαρμοστεί εάν δεν γίνει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους». Με αυτές τις «ειλικρινείς και καθαρές εξηγήσεις» επιδιώκει να εξοικονομήσει σε πρώτη φάση 20,6 εκατομμύρια ευρώ! Αλέξης Τσίπρας και Δημήτρης Τζανακόπουλος ήταν σαφείς: «Χωρίς εφαρμογή μέτρων για το χρέος, δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα που ψηφίστηκαν»... Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκανε «κωλοτούμπα» και μάλιστα με... αφορμή τα νέα «ψαλίδια». Η αρχή έγινε και μάλιστα σε μία από τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Αντί ο Αλέξης Τσίπρας να στηρίξει τους ανέργους και να φροντίσει ώστε να μειωθεί η ανεργία (όχι εικονικά), αποφάσισε να κόψει σε όσους άνεργους νέους είναι έως 29 ετών, το «δικαίωμα» να λαμβάνουν για ένα μικρό διάστημα το ποσό των 60 ευρώ μηνιαίως! Ο μνημονιακός νόμος 4472/2017 (άρθρο…
05/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Ιδού η διάταξη του 4ου Μνημονίου! (άρθρο 20 ν. 4472/2018) Μαζί με την πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων (άρθρο 17 ν.4472/2017) και το «πάγωμα» των ΣΣΕ (άρθρο 16 ν. 4472/2017), η κυβέρνηση με το τέταρτο Μνημόνιο θέσπισε, μετά από πίεση της τρόικας (κυρίως του ΔΝΤ), την «ανταπεργία» ή εργοδοτικό “lock–out”. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του τέταρτου Μνημονίου (ν. 4472/2017) «Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 και τηρουμένων των ίδιων ως άνω προθεσμιών εκδικάζονται οι διαφορές που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απεργίας στην επιχείρηση.». Ως προς την ανταπεργία, η Ελλάδα ανήκει σε εκείνες τις χώρες που την απαγορεύουν ρητώς (άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 1264/1982). Όμως, η Νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1303/2004 ΕλΔικ 2005,1437), όπως παρατηρεί η Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, αναγνωρίζει, με βάση το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα, τη δυνατότητα του εργοδότη να μην καταβάλλει…
02/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Βατερλό για την κυβέρνηση και κυρίως για τον τόπο και τον λαό καταλήγει η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης. Σύμφωνα με έγκυρους Ευρωπαίους αξιωματούχους, η αξιολόγηση κλείνει, αφήνοντας ένα τέταρτο σκληρό μνημόνιο, το ΔΝΤ να συμμετέχει χωρίς λεφτά στο πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχει τίποτα το συγκεκριμένο για το χρέος και φυσικά χωρίς ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE). Η δόση, βεβαίως, του Ιουλίου θα δοθεί αλλά και αυτή με δόσεις, αφού τα χρήματα που θα πάρουμε θα τα επιστρέψουμε πάραυτα στους πιστωτές για να πληρώσουμε την εξόφληση χρέους, ομόλογα που λήγουν. Η κυβέρνηση δυστυχώς αποδεικνύεται ως κάτι χειρότερο από κυβέρνηση υπαλλήλων και οπερέτας. Βεβαίως οι ρυθμίσεις – ημίμετρα που σχεδιάζονται για το υποτιθέμενο ελληνικό χρέος και το QE δεν συνιστούν απάντηση στο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά ούτε και αυτά τα υποτυπώδη μέτρα δεν υπήρξε ικανή να διασφαλίσει η οπερετική κυβέρνηση Τσίπρα, με τον τελευταίο, βλέποντας την ανοχή του ελληνικού λαού, φτάνει…
01/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Τον κίνδυνο η μέση σύνταξη να πέσει στα 404 ευρώ, επισημαίνει με νέα παρέμβασή του ο Όμιλος για τα Κοινωνικά και Εργασιακά Δικαιώματα (ΟΚΕΔ). Ειδικότερα σύμφωνα με μελέτη του Ομίλου για τα Κοινωνικά και Εργασιακά Δικαιώματα (ΟΚΕΔ) που εκπονήθηκε με ευθύνη του επιστημονικού υπευθύνου του Ομίλου καθηγητή Σάββα Ρομπόλη και του Βασίλη Μπέτση αναδεικνύεται πώς από τα από τα δίδυμα ελλείμματα (προϋπολογισμού και εξωτερικού ισοζυγίου) φτάσαμε στη δίδυμη φτωχοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για νέες πιέσεις των δανειστών ως προς τη συνταξιοδοτική δαπάνη ώστε αυτή να περιοριστεί στο 55% του εισοδήματος των εν ενεργεία. Σε μια τέτοια περίπτωση και με δεδομένο ότι το φορολογητέο εισόδημα κινείται στα 735 ευρώ το μήνα, η μέση σύνταξη κινδυνεύει να περιοριστεί στα 404 ευρώ! Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την ανάλυση των επίσημων στοιχείων που αναφέρονται στον αριθμό των φορολογουμένων και στο δηλωθέν εισόδημα του έτους 2015, σύμφωνα με τα οποία το…
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή