Σήμερα: 13/12/2017
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 06:38

Τροπολογία για την προστασία των ναυτεργατών

Γράφτηκε από

boylh-proypologismos-02.jpg

Τροπολογία για την προστασία των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου και Χρήστος Κατσώτης στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει τα εξής: 

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, "Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις"

Θέμα: Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις (τροποποίηση άρθρου 78 του νομοσχεδίου) - Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 78 του ν/σ αναφέρεται ότι οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για να δρομολογήσουν πλοίο στη νέα δρομολογιακή περίοδο, θα πρέπει πρώτα να έχουν εξοφλήσει όχι το σύνολο των αποδοχών του πληρώματος (βασικό μισθό, επιδόματα, υπερωριακή απασχόληση, νυχτερινή απασχόληση, εργασία κατά τις Κυριακές ή άλλες εξαιρέσιμες ημέρες κλπ.), αλλά μόνο το βασικό μισθό και τα επιδόματα και βέβαια και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι όμως υποβαθμίζεται η προστασία και ταυτόχρονα επέρχεται έμμεσο χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας των ναυτεργατών. Είναι κάτι που δεν ενοχλεί καθόλου τους εφοπλιστές στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε υπόμνημα που απέστειλε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) στη Βουλή, αναφέρει για το άρθρο 78 του ν/σ: "Η αναφορά του άρθρου στους βασικούς μισθούς, αντί στις πάσης φύσεως απολαβές μας βρίσκει σύμφωνους".

Επιπλέον, όσον αφορά γενικότερα την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε σχέση με τα δεδουλευμένα και την αποζημίωση απόλυσης, είναι γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων για καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών (δηλ. για παραβίαση της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 690/1945), αλλά και για υπαίτια μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ή μη καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης (δηλ. για παραβίαση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3996/2011), πολλοί εργοδότες-κατηγορούμενοι καταφέρνουν να απαλλαγούν. Στην απαλλαγή αυτή συμβάλλει, μεταξύ άλλων, σε σημαντικό βαθμό, το γεγονός ότι κατά την κρατούσα νομολογία των δικαστηρίων δεν είναι νόμιμη, με αποτέλεσμα να αποβάλλεται από τη διαδικασία η παράσταση πολιτικής αγωγής από πλευράς του απλήρωτου εργαζόμενου στις πιο πάνω υποθέσεις, Έτσι δεν δίνεται η δυνατότητα στον απλήρωτο-αδικηθέντα εργαζόμενο, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας σε βάρος του παρανομούντος εργοδότη, να υποστηρίξει την κατηγορία, με την αξιοποίηση αποδεικτικών μέσων, όπως μαρτύρων, αλλά και με την παρουσία συνηγόρου της πολιτικής αγωγής.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα δύο πιο πάνω προβλήματα προς όφελος των εργαζομένων που υφίστανται το πολύ διαδεδομένο φαινόμενο της απληρωσιάς, καταθέτουμε την παρακάτω τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, "Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις"

1. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν/σ, η φράση "τους βασικούς μισθούς και επιδόματα" αντικαθίσταται με τη φράση "το σύνολο των αποδοχών".

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 78 του ν/σ η φράση "των βασικών μισθών και επιδομάτων" αντικαθίσταται με τη φράση "του συνόλου των αποδοχών" και επίσης η φράση "εφόσον εξοφληθούν οι οφειλόμενοι βασικοί μισθοί και επιδόματα" αντικαθίσταται από τη φράση "εφόσον εξοφληθεί το σύνολο των αποδοχών".

2. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 690/1945, καθώς και εκείνων της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 είναι νόμιμη και επιτρέπεται η παράσταση πολιτικής αγωγής από πλευράς του θιγόμενου εργαζομένου, για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν αυτός έχει υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη».

ΠΗΓΗ: 902.gr

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή